Περιεχόμενα:

  Γνωριμία με τα   νεολιθικά ευρήματα

Ανακαλύψτε τη νεολιθική γλυπτική

Αγγεία! Αγγεία! Αγγεία!

Πληροφορίες για τον/την εκπαιδευτικό