«Οι ανασκαφές και οι έρευνες του πρωτεργάτη των Ελληνικών προϊστορικών μελετών, του καθηγητή Χ. Τσούντα στη Θεσσαλία, έφεραν στο φως λείψανα ακμαιότατου νεολιθικού πολιτισμού, του οποίου η τεχνική τελειότητα εκπλήσσει το μελετητή»

Γεώργιος Ε. Μυλωνάς, Η Νεολιθική Εποχή εν Ελλάδι, Βιβλιοθήκη της εν Αθηναις Αρχαιολογικής Εταιρίας, αριθ. 24, Αθήνα 1928, Ανατύπωση 1975. σ.4