3ο ΤΕΣΤ ΙΣΤΟΡΙΑΣ

Το Βυζάντιο παρακμάζει

Ονοματεπώνυμο : ............................................................................................................

 1. Καταργήθηκε ο νόμος του " Αλληλέγγυου ".
 2. Ο στρατός απέκτησε δύναμη.
 3. Οι παλατιανοί ανταγωνίζονταν τους στρατιωτικούς.
 4. Επετράπηκε η εξαγορά της στρατιωτικής θητείας.
 5. Μισθοφόροι αναλαμβάνουν την υπεράσπιση της αυτοκρατορίας.
 1. ο Βασίλειος ο Β΄
 2. ο Μιχαήλ Χωνιάτης
 3. ο ιστορικός Φιλάρετος
 1. ο Αλέξιος Α΄ Κομνηνός
 2. ο Θεόδωρος Λάσκαρης
 3. ο Ρωμανός Δ΄ Διογένης
 1. Νορμανδούς
 2. Σελτζούκους
 3. Βενετούς
 4. Φράγκους
 1. τον Ιούλιο του 1204
 2. το Μάιο του 1202
 3. τον Απρίλιο του 1204

    .............................................................................................................

 1. ο Αλέξιος Στρατηγόπουλος
 2. ο Μιχαήλ Παλαιολόγος
 3. ο Κηρουλάριος

   ..............................................................................................................

 1. Τσεγκίς Χαν - Οσμάν
 2. Ταμερλάνος - Βαγιαζήτ
 3. Τσεγκίς Χαν - Βαγιαζήτ

 .................................................................................................................

.................................................................................................................