1η επαναληπτική άσκηση Ιστορίας-Εισαγωγή

 = 5 λεπτά                Όνομα : ………………………………………………

 

α. το Ευαγγέλιο       β. η Αγία Γραφή       γ. η Μυριόβιβλος

...............................................................................................................................

α. το 1815 μ.Χ       β. το 1700 μ.Χ       γ. το 1776 μ.Χ

α. το 1820 μ.Χ       β. το 1789 μ.Χ       γ. το 1721 μ.Χ

.......................................................................................................................................................................

α. ο Τζώρτζ  Ουάσιγκτον       β. ο Μπιλ Κλίντον        γ. ο Τζέιμς Κουκ

.......................................................................................................................................................................

α. ντολμάς      β. σαράι       γ. οντάς

α. υψηλή Πύλη       β. ωραία Πύλη     γ. τούρκικη Πύλη

.......................................................................................................................................................................