2η επαναληπτική άσκηση Ιστορίας

 = 7 λεπτά                Όνομα : .

α. οι Οθωμανοί       β. οι Γενουάτες      γ. οι Βενετοί

α. στην Κέρκυρα      β. στη Ζάκυνθο      γ. στην Κεφαλονιά

α. το 1669 μ.Χ       β. το 1571 μ.Χ       γ. το 1628 μ.Χ

α. προεστός      β. μουφτής        γ. πατριάρχης       δ. πασάς

α. αποδοχές      β. παραχωρήσεις        γ. βοήθειες        δ. έκτακτα μέτρα

α. φόρος αίματος      β. υποχρεωτική ναυτολόγηση      γ. κεφαλικός φόρος     

α. αποικία      β. παροικία        γ. συνοικία       δ. ενορία

α. η Μολδαβία      β. η Τεργέστη        γ. το Βερολίνο       δ. το Ιάσιο

 α. (1687) Ρωσία-Τουρκία

 β. (1774) Ρωσία-Τουρκία

γ. (1687) Ρωσία-Ελλάδα

.......................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................