3η επαναληπτική άσκηση Ιστορίας

 = 6 λεπτά                Όνομα :

 

...............................................................................................................................

...............................................................................................................................

α. μαγκάλι      β. σοφράς       γ. μιντέρι

α. του Αγ. Γεωργίου      β. του Αγ. Δημητρίου       γ. του Αγ. Βασιλείου

"Την ........................ , την αρφανιά, την πίκρα, την ........................ τα τέσσερα τα ζύγιασαν, ........................ είν' τα ........................ "

α. το θέατρο σκιών      β. η γοργόνα       γ. τα δημοτικά τραγούδια

α. Έλληνες στρατιώτες

β. ξένοι που αγαπούσαν την Ελλάδα

 γ.μορφωμένοι Έλληνες

α. Αδαμάντιος Κοραής      β. Κοσμάς Αιτωλός     γ. Θεόδ. Κολοκοτρώνης

α. στη Μακεδονία   β. στη Θεσσαλία    γ. στην Ήπειρο  δ. στην Κέρκυρα

α. γυναίκα του Αδ. Κοραή     β. τυπογράφος     γ. ελληνίδα δασκάλα

.......................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................