4η επαναληπτική άσκηση Ιστορίας

 = 7 λεπτά                Όνομα :

                                                   Ερωφίλη                 ▪ Γεώργιος Χορτάτζης

                                 Η θυσία του Αβραάμ ▪             

                                              Ερωτόκριτος ▪               ▪ Βιτσέντζος Κορνάρος

 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _    Περιοχή που φύλαγαν οι αρματολοί.

_ _ _ _ _ _               Το μέρος που ζούσαν οι κλέφτες.

_ _ _ _ _ _ _ _          Έτσι έλεγαν τη σημαία τους οι κλέφτες.

_ _ _ _ _ _ _ _ _        Οι σκοπιές των κλεφτών.

....................................................................................................................................................................

" Αν σ΄ αρέσει μπαρμπα-Λάμπρο ξαναπέρνα από την Άνδρο".

.........................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................

α. το 1788      β. το 1769        γ. το 1774      

.......................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................

α. ο καλόγερος Σαμουήλ      β. ο λόρδος Βύρων     γ. ο Πήλιος Γούσης

α. Κούγκι           β. Σούλι          γ. Ζάλογγο