5η επαναληπτική άσκηση Ιστορίας

 = 10 λεπτά                Όνομα :

α. 1502           β. 1453          γ. 1492           δ. 1653     

α. διαφωτισμός    β. αναγέννηση   γ. μεταρρύθμιση   δ. αναπαλαίωση      

α. 1815          β. 1821        γ. 1999        δ. 1715      

α.   ο εφευρέτης του βαρόμετρου     

β.   ευρωπαίος διαφωτιστής              

γ.    στρατηγός του Ναπολέοντα      

δ.    ο 1ος πρόεδρος των Η.Π.Α. 

α. Μωάμεθ Β΄      β. Γουτεμβέργιο       γ. λόρδο Έλγιν      δ. Ναπολέοντα     

α. πλούσιος        β. λαός        γ. δούλος        δ. διάσημος      

α. Τούρκων      β. Γενουατών        γ. Βενετών       δ. Άγγλων             

  α. Σαμουήλ     β. Γεννάδιος    γ. Βαρθολομαίος    δ. Χριστόδουλος             

α. κρυπτοχριστιανοί  β. ναυτολογεία γ. παροικία  δ.παιδομάζωμα          

α. προεστούς      β. περίοικους        γ. πατρικίους      δ. πληβείους 

α. αστοί      β. κοτζαμπάσηδες      γ. κολίγοι     δ. χωραφάδες 

α. Μιχ. Δαμασκηνός

β. Αδ. Κοραής

γ. Ρήγας Φεραίος 

δ. Κοσμάς Αιτωλός