6η επαναληπτική άσκηση Ιστορίας

 = 5 λεπτά                Όνομα :

α. ο Καποδίστριας    β. ο Τσακάλωφ      γ. ο Ρήγας  δ. ο Παπαφλέσσας      

α. Δημήτριος       β. Αθανάσιος     γ. Κωνσταντίνος    δ. Απόστολος      

α.   Πελοπόννησο      β.   Στερεά         γ.    Μακεδονία     δ.  Μολδοβλαχία

α. Σχέδιον Γενικόν

β. Απελευθερωτικόν Σχέδιον 

γ.Επαναστατικόν Σχέδιον     

 

α. Ιάσιο        β. Βουκουρέστι        γ. Δραγατσάνι        δ. Τριπολιτσά      

α. Ήπειρος       β. Κων/πολη        γ. Ιάσιο       δ. Οδησσός              

  α. Μπουμπολίνα  β. Μ. Μαυρογένους    γ. Αθ. Διάκος   δ. Κολοκοτρώνης

α. οπλαρχηγός     β. επίσκοπος     γ. πατριάρχης    δ. προεστός          

α. Καποδίστριας    β. Πανουργιάς   γ. Παλ. Πατρών Γερμανός   δ. Ρήγας