7η επαναληπτική άσκηση Ιστορίας

 = 8 λεπτά                Όνομα :

κάντε κλικ στην εικόνα για να τη μεγενθύνετε

Α.Α

Τοποθεσία Αρχηγοί Ελλήνων Αρχηγοί Τούρκων
1.      
2.      
3.      
4.      
5.      
6.      
7.      
8.