9η επαναληπτική άσκηση Ιστορίας

 = 5 λεπτά                                                              ΟΜΑΔΑ : .......

Όνομα :

 

Η εθνοσυνέλευση της ............................ το έτος .............. εξέλεξε κυβερνήτη της χώρας τον .......................  ............................... για ............ χρόνια. Στις 6 Ιουλίου του ίδιου έτους οι Μεγάλες Δυνάμεις υπέγραψαν την ........................ συνθήκη. Τον μήνα ........................... έγινε η ................ του ............................ όπου ο τουρκοαιγυπτιακός στόλος έπαθε ολοκληρωτική καταστροφή.

Ο Καποδίστριας ανέλαβε τη διακυβέρνηση το έτος .......... Για την ανόρθωση της οικονομίας δημιούργησε ...................... στην οποία κατέθεσε την προσωπική του περιουσία και έκοψε καινούργιο ................ το ..................... Ίδρυσε τα λεγόμενα ................................... σχολεία, τη γεωργική σχολή στην ..................... και τη στρατιωτική σχολή ................... Στις 27 ....................... του ............ δολοφονήθηκε από τους ....................... έξω από το ναό του Αγίου ........................ στο ........................... που ήταν και η πρώτη ............................ του ελεύθερου ελληνικού κράτους.

Το Γενάρη του ............. φτάνει στο Ναύπλιο ο ......................., αλλά δεν μπορεί να κυβερνήσει γιατί είναι ακόμη ......................... Οι αντιβασιλείς χώρισαν τη χώρα σε ........ νομούς. Η πολιτική κατάσταση στη χώρα ήταν δύσκολη. Θύμα των αντιβασιλέων έπεσε και ο ..................  ....................... που καταδικάστηκε σε θάνατο. Στη δίκη που έγινε, οι δικαστές ................ και Πολυζωΐδης πήραν το μέρος του. Στις .....  ........................ του 1843 ο βασιλιάς, μετά από πιέσεις που δέχτηκε, παραχωρεί ....................... Το 1862 ο ......................... και η ........................ φεύγουν για τη Βαυαρία.

Ένα χρόνο μετά έρχεται στην Ελλάδα ο βασιλιάς ...................... Η ................... μάς παραχωρεί τα ......................... σαν δώρο στο βασιλιά. Το σύνταγμα της Ελλάδας γίνεται ................................. δημοκρατία. Το ....... ξεσπά επανάσταση .........  ................, η ποία και καταπνίγεται από τους .................. με κορυφαία στιγμή το ολοκαύτωμα της .........  ............... Στο μεταξύ μια νέα γενιά πολιτικών παρουσιάζεται στην Ελλάδα. Η μεγαλύτερη μορφή είναι ο .......................  ........................ " Η Ελλάς θέλει ..... ............. ...... ..... .............. ", είπε. Ανέλαβε υπουργός των ..................... όταν πρωθυπουργός ήταν ο ............................... Εισηγείται την αρχή ....... ............................ σύμφωνα με την οποία ο βασιλιάς είναι υποχρεωμένος να αναθέτει το .......................... κυβέρνησης στον ............... του κόμματος που είχε την πλειοψηφία στη Βουλή. Στις μέρες του έγιναν πολλά και θαυμαστά έργα, όπως : η .................... της διώρυγας της Κορίνθου, η ......................... της λίμνης ......................., η επέκταση του ........................ δικτύου, η λειτουργία της σχολής ...................  ..................... Πέθανε στις ............... της Γαλλίας το ............

Εντωμεταξύ στα Βαλκάνια δημιουργείται μεγάλη αναταραχή. Από τη μια πλευρά οι Βαλκάνιοι ήθελαν .......  .....................  ......... από τους Τούρκους, από την άλλη οι .................  .................... ήθελαν να εξασφαλίσουν τη φιλία των κρατών αυτών για δικό τους όφελος η καθεμιά. Αυτό προκάλεσε το γνωστό ......................  .................... Μετά την ήττα της ................... από τη .................. το ........... υπογράφεται η συνθήκη του ............  ..................., η οποία ανατρέπεται από τη συνθήκη του .......................... Και οι δύο συνθήκες έχουν σκοπό τη ρύθμιση των συνόρων στα Βαλκάνια. Οι πρώτες χώρες που αποκτούν την ελευθερία τους είναι η .................... και η ..................... Το θετικό για την Ελλάδα ήταν η παραχώρηση από τους Τούρκους .......  ..................... το .......... Το 1897 επαναστατεί ..... .................. και ξεσπά ο ........................... πόλεμος. Στον πόλεμο αυτό οι Έλληνες ................. και η Τούρκοι ζητούν χρηματική ........................ για να φύγουν από τη ......................... Στην Τουρκία το έτος ........... ο σουλτάνος αναγκάζεται να παραχωρήσει ......................., αφού πρώτα είχε δεχτεί πολλές πιέσεις από τους ........................ Το ίδιο έτος η ............. κηρύσσει την ένωσή της με την .............. και επαναστατεί αλλά η Ελλάδα ........  ................ το νησί. Την κατάσταση εκμεταλλεύονται  μερικοί αξιωματικοί στο ................ το έτος .......... με αρχηγό το Νικόλαο .................. οι οποίοι προσπαθούν να οργανώσουν στρατιωτικά το κράτος. Για την πολιτική του οργάνωση καλούν από ......  ............ το έτος ............ τον ......................  ............................