ΒΟΗΘΗΤΙΚΑ ΡΗΜΑΤΑ

Τα βοηθητικά ρήματα είναι δύο - είμαι, έχω - και έχουν μόνο τρεις χρόνους.

ΧΡΟΝΟΙ

Οριστική

Υποτακτική

Προστακτική

Μετοχή

Ενεστώτας

είμαι

έχω

θα είμαι

θα έχω

  να είσαι     να είστε

    να έχεις      να έχετε

όντας

έχοντας

Παρατατικός

ήμουν

είχα

 

 

 

 

 

 

Μέλλοντας

Θα είμαι

Θα έχω