Διήμερη διαθεματική προσέγγιση από το Δ2 τμήμα του Σχολείου μας με θέμα :

« Ευλογημένη γη »

Υπεύθυνος δημιουργίας cd και προβολής παρουσίασης : Σιμόπουλος Θωμάς

 

Εισαγωγή

Επιλογή θέματος :

Το θέμα « Ευλογημένη γη » επελέγη μετά από συζήτηση στο μάθημα Εμείς κι ο κόσμος «Πεδιάδες της πατρίδας μας».

Επισήμανση Θέματος :

Συγκέντρωση εικόνων , φωτογραφιών αποκομμάτων τύπου και φυσικού υλικού που έχουν σχέση με την καλλιέργεια της γης. – Ευαισθητοποίηση μαθητών.

Στόχοι - Σκοποί :

nΜορφή διδασκαλίας :

Ομαδοκεντρική – Χωρισμός των μαθητών σε 5 ομάδες.

nΥλικά :

Συγκέντρωση φύλλων , καρπών , βολβών , σπόρων και εικόνων

Μέτρα επιφανείας.

ØΞύλινα κασάκια. Ø

Χώμα

Μπουκάλια με σύστημα ψεκασμού

Μικρά φτυαράκια.

ØΦωτογραφική μηχανή.

Ø

Ατομικά τετράδια εργασίας που πλαισιώνουν τη διαθεματική προσέγγιση.

 

 

 

 

    ΗΜΕΡΑ :       

Γλώσσα :

« Ευλογημένη γη » 2ο τεύχος σελίδα 31

ΣΤΟΧΟΙ

Οι μαθητές / ριες :

ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ - ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

  • §Μελέτη της δομής του κειμένου ( νόημα – περίληψη ).
  • Αρίθμηση παραγράφων.
  • §Κάθε ομάδα υπογραμμίζει στην παράγραφο που της αντιστοιχεί τις λέξεις που έχουν σχέση με τη δουλειά του αγρότη.
  • §Παρουσίαση από τη 2η ομάδα φωτογραφιών και εικόνων γεωργικών εργαλείων και κατασκευή πίνακα.
  • §Παραγωγή λέξεων που προέρχονται από τα συνθετικά : γη – γεω - γαιο.
  • §Συμπλήρωση ακροστιχίδας του ΑΓΡΟΤΗ.
  • §Εντοπισμός των επιθέτων και μετοχών που είναι σύνθετες λέξεις και ανάλυσή τους.
  • §Εντοπισμός φράσεων μέσα από το κείμενο όπου η γη συμπεριφέρεται ως « μάνα ».
  • §Παρουσίαση του συγγραφέα από την 5η ομάδα.  n

 

Ασκήσεις εμπέδωσης

Συμπλήρωσε την ακροστιχίδα του ΑΓΡΟΤΗ

Α _ _ _ _                  Γεωργικό εργαλείο.

Γ _ _ _ _ _ _ _          Είναι « ο  γιατρός » των φυτών.

Ρ _ _ _                     Το έδωσε ο Πλούτωνας στην Περσεφόνη.

Ο _ _ _ _ _               Έτσι λέγεται το σκάψιμο της γης.

Τ _ _ _ _ _ _ _ _ _    Κι άλλο γεωργικό εργαλείο για το μάζεμα των φύλλων.

Η _ _ _                    Τον χρειάζονται όλα τα φυτά για να μεγαλώσουν.

Σ _ _ _ _                  Εργασία γεωργού.

 

Κάθε ομάδα να υπογραμμίσει στην παράγραφο που της αντιστοιχεί , να γράψει και να ανακοινώσει τις λέξεις που έχουν έση με τη δουλειά ενός αγρότη.

1η ΟΜΑΔΑ : ………………………………………………………..

2η ΟΜΑΔΑ : ………………………………………………………..

3η ΟΜΑΔΑ : ………………………………………………………..

4η ΟΜΑΔΑ : ………………………………………………………..

5η ΟΜΑΔΑ : ………………………………………………………..

 

Με τη βοήθεια του λεξικού σου σχημάτισε παράγωγες λέξεις που προέρχονται από :

γη-    ……………………………………………………………………

γεω- ………………………………………………………………….

γαιο- …………………………………………………………………

 

Βρες από το κείμενο τα επίθετα και τις μετοχές που είναι σύνθετες λέξεις και γράψε πώς προήλθαν.

επίθετα - μετοχές 1ο συνθετικό 2ο συνθετικό