ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ

 • Η οικογένεια του Γιώργου τον περασμένο μήνα ξόδεψε 124,72 €. για τρόφιμα , για ενοίκιο 82,17 € και για λογαριασμούς του ΟΤΕ και της ΔΕΗ 37,71 €  Τα έσοδά της το μήνα αυτό ήταν 318,53 €  Είχε έλλειμμα ή πλεόνασμα και πόσο;

 ( να το λύσεις , σχηματίζοντας αριθμητική παράσταση )

 • Η παραγωγή ενός γεωργού ήταν 12 τόνοι καλαμπόκι. Παρέδωσε 6.800 κιλά στην Ένωση Γεωργικών Συνεταιρισμών και πούλησε 3.540 κιλά στο εμπόριο. Το υπόλοιπο το κράτησε για τα ζώα του. Πόσα κιλά καλαμπόκι κράτησε ;

( να το λύσεις , σχηματίζοντας εξίσωση)

 

 • Λύσε τις παρακάτω εξισώσεις :

 

35 *χ = 700 ,     5 * χ + 50 = 400 ,        700 : χ = 35 ,        36 * χ 30 = 150

 

 •  
Υπολόγισε τις τιμές των παρακάτω παραστάσεων όταν γνωρίζεις ότι : α = 6 , β=4 και γ = 7

 

2 * α2 + 3 * β3 – γ2 ,                 α3 - 2* β2 + 490 – γ

 

 • Ποιον αριθμό αντιπροσωπεύει καθεμιά από τις δυνάμεις ;

93 = .................... , 104 = .................... , 152= .................... ,

15 .................... ,   35 = .................... ,    122 = ....................

 

 • Ανάλυσε τον καθένα από τους αριθμούς 140 , 500 , 405 σε γινόμενο πρώτων παραγόντων.

 

 •  
Να κάνεις τις παρακάτω πράξεις :

12,7 - 6 ,    6 : ,     675εκ. + 5μ. 4δεκ. + 4μ. + 3,25μ. ,      4 - 3

 

Ανάλογα ή αντιστρόφως ανάλογα ; (περισσότερο – λιγότερο )

 • Οι 4 αγελάδες δίνουν 45 κιλά γάλα. Λιγότερες αγελάδες θα δώσουν ............... κιλά γάλα.
 • Την απόσταση Βόλου - Λάρισας τρέχοντας με 100 χμ/ώρα την καλύπτω σε 40 λεπτά. Αν τρέχω με λιγότερα χμ/ώρα θα την καλύψω σε ..................... χρόνο.
 • 10 φαντάροι με τα τρόφιμα που έχουν περνάν 20 ημέρες. Περισσότεροι φαντάροι με τα ίδια τρόφιμα θα περάσουν ................ ημέρες.
 • Τα 2 μέτρα ύφασμα κοστίζουν 5,87 €. Περισσότερα μέτρα από το ίδιο ύφασμα κοστίζουν ........................ €.
 • Τρέχοντας με σταθερή ταχύτητα τα 100χμ τα καλύπτω σε 1ώρες. Τα λιγότερα χμ. θα τα καλύψω σε .................... ώρες.
 • Με 40 λίτρα βενζίνης διανύω 120χμ. Με περισσότερα λίτρα θα διανύσω ....................χμ.
 • 6 φορτηγά μεταφέρουν μια ποσότητα ξυλείας σε 4 δρομολόγια. Τα 10 φορτηγά θα μεταφέρουν την ίδια ποσότητα ξυλείας σε ..................... δρομολόγια.
 • Τα 200γραμ. ενός γλυκού έχουν 1400 θερμίδες. Οι περισσότερες θερμίδες αντιστοιχούν σε ...................... γραμμάρια γλυκού.
 • Μερικοί εργάτες ανοίγουν ένα χαντάκι σε 12 ημέρες. Αν το χαντάκι ανοιχτεί σε 4 ημέρες θα χρειαστούν ................. εργάτες.

                  Ποσά :     αγελάδες       -     γάλα           =    ανάλογα

Ποσά : ……………….. - …………………… = ………………..

Ποσά : ……………….. - …………………… = ………………..

Ποσά : ……………….. - …………………… = ………………..

Ποσά : ……………….. - …………………… = ………………..

Ποσά : ……………….. - …………………… = ………………..

Ποσά : ……………….. - …………………… = ………………..

Ποσά : ……………….. - …………………… = ………………..

Ποσά : ……………….. - …………………… = ………………..