1η επαναληπτική άσκηση – Εξισώσεις

Όνομα : ……………………………………………….....................

= 10΄                                    Βαθμός : ..................

 • Χωρίς να κάνεις τις πράξεις να δείξεις πώς θα βρεις τον άγνωστο χ.

          Παράδειγμα : x +1500 = 3000 άρα x = 3000 – 1500

x – 5200 = 2350

 • 325,5 – x = 125,21
 • 158 + x = 1236,2
 • 789 * x = 1583,9
 • x + 258,25 = 1005
 • x * 25,6 = 547,8
 • 962 : x = 33,2
 • 569 –x = 333,8
 • 36,95 + x = 236,96
 • x : 478,9 = 23,4
 • 25,6 * x = 36
 • 36 : x = 25,8
 • x + 125 = 3000
 • x – 4147 = 2516
 • x * 251 = 1253,5
 • x : 78 = 123
 • 58,9 – x = 24,98
 • 658+ x = 3692
 • 467,3 * x = 21
 • 624,5 : x = 702