3η επαναληπτική άσκηση Φυσικής

Ονοματεπώνυμο : ...................................................................................................

  = 7΄                                                       Βαθμός : ...................

 1. Ο πυρήνας του ατόμου αποτελείται από :

  α. μόρια και νετρόνια      β. ηλεκτρόνια και πρωτόνια        γ. νετρόνια και πρωτόνια

 2. Ατομικός αριθμός λέγεται ο αριθμός ..........................................................

 3. Σχημάτισε την πυρηνική σχάση.

   

 4. Τέσσερις πυρήνες ..................... όταν ενωθούν μεταξύ τους, δίνουν έναν νέο πυρήνα ,του …………. Το φαινόμενο αυτό λέγεται ……………………………

 5. Σε ποιο φαινόμενο ατμοί παράγονται απ’ όλη τη μάζα του υγρού;

  α. βρασμός    β. εξάτμιση     γ. εξαέρωση       δ. υγροποίηση

 6. Με την εξάτμιση και το βρασμό τα υγρά μετατρέπονται σε αέρια. Το φαινόμενο αυτό λέγεται ...........................................

 7. Η θερμοκρασία που βράζει ένα υγρό ονομάζεται ………………………………

 8. Ο Έλληνας μαθηματικός και φυσικός ............................ κατασκεύασε τον πρώτο .................................................

 9. Η μηχανή ενός αυτοκινήτου είναι μηχανή ............................................ καύσης.

 10. Ο ψυχρός αέρας της ξηράς διώχνει το θερμό αέρα της θάλασσας. Το φαινόμενο αυτό λέγεται ....................................................