4η επαναληπτική άσκηση Γεωγραφίας

Όνομα : ………………………………………………………

= 20 λεπτά

 1. Οι νοητές γραμμές που ενώνουν τους δυο πόλους λέγονται ………………………
 2. Οι νοητές γραμμές που είναι παράλληλες με τον ισημερινό λέγονται ……………..
 3. Ανέφερε τους 9 πλανήτες :
 4. .........................................................................................................................................................

  .........................................................................................................................................................

  .........................................................................................................................................................

   

 5.  
 6. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

  ΗΛΙΟΣ

  ΓΗ

  ΣΕΛΗΝΗ

  Έχει 1.300.000 μεγαλύτερο όγκο από τη γη.
  Έχει 50.000 μικρότερο όγκο από τη γη.
  Περιστρέφεται γύρω από τη γη σε 27 ημέρες και 8 ώρες περίπου.
  Έχει ατμόσφαιρα.
  Έχει στερεό φλοιό και δεν έχει δικό της φως.
  Απέχει από τη γη 150.000.000 χμ.
  Απέχει από τη γη 380.000 χμ.
 7. Οι εποχές του έτους οφείλονται : 
 8. Στην περιστροφή της γης.

  Στην μετακίνηση του ήλιου.

  Στην κλίση του άξονα της γης.

  Στη θέση της Σελήνης ως προς τη γη.

   

 9. Το ημερονύκτιο οφείλεται στην κίνηση που κάνει η γη γύρω από ……………………..
 10. Το πιο βαθύ σημείο της γης βρίσκεται :

  Στον Ατλαντικό ωκεανό

  Στον Ινδικό ωκεανό

  Στην Μεσόγειο θάλασσα

  Στον Ειρηνικό ωκεανό

   

 11. Τι εννοούμε όταν λέμε ότι μια περιοχή έχει πλούσιο “κατακόρυφο διαμελισμό”;

  ………………………………………………………………………

 12. Όταν μετράμε τον αριθμό των κατοίκων που μένουν σ’ ένα τ. χμ. βρίσκουμε ……………………… του πληθυσμού της περιοχής αυτής.
 13. Σε ποια περιοχή της γης έχουμε την μεγαλύτερη πυκνότητα πληθυσμού ;

  ΒΔ Ασία           Ν. Αμερική         ΝΑ Ασία             Ευρώπη

   

 14. Το ανάγλυφο της γης χωρίζεται σε ……………………. και ………………….
 15. Ανέφερε τρεις περιοχές που βρίσκονται στη Β. Πολική ζώνη.

  …………………….    ………………………..    ………………………..

   

 16. Στις ……………………… ο ήλιος κοντά στο βόρειο πολικό κύκλο, δε δύει ποτέ.

  Το φαινόμενο αυτό ονομάζεται ……………………………………………………

   

 17. ………………………. λέγεται και “πλοίο της ερήμου”
 18.  

  Β. ΑΜΕΡΙΚΗ

  Ν. ΑΜΕΡΙΚΗ

  ΑΣΙΑ

  ΑΦΡΙΚΗ

  ΕΥΡΩΠΗ
  Γάγγης ποταμός
  Απαλάχια όρη
  Λίμνη Βικτώρια
  Βόλγας ποταμός
  Λίμνη Αράλη
  Μακ Κίνλεϋ (κορυφή)
  Παρανάς ποταμός

   

 19. Ανέφερε 4 φυλές : ………………… ………………. …………….. …………….
 20.  Ποια η σημασία της λέξης “επιμιξία”; …………………………………………………

  ……………………………………………………………………………………………

 21. Το μεγαλύτερο ποσοστό των κατοίκων της γης ανήκουν στη ………………. φυλή.
 22. Πού υπάρχουν οι περισσότεροι διαμαρτυρόμενοι ;

  στην Β. Αμερική         στην Ν Αμερική            στην Ευρώπη              στην Αφρική

 23.  
 24. 21 Μαρτίου

  21 Ιουνίου

  23 Σεπτεμβρίου

  21 Δεκεμβρίου

  Μεγαλύτερη διάρκεια ημέρας.
  Φθινοπωρινή ισημερία.
  Εαρινή ισημερία.
  Μεγαλύτερη διάρκεια νύχτας.