2η επαναληπτική άσκηση Γεωγραφίας

Όνομα : ………………………………………………………..

  = 6 λεπτά

 

 1. Πότε έχουμε εαρινή ισημερία στο βόρειο ημισφαίριο ;

  α. 21 Ιουνίου                   β. 21 Μαρτίου                      γ. 21 Ιουλίου

   

 2. Γράψε τις θερμικές ζώνες της γης.

  .........................................................................................................................................................

   .........................................................................................................................................................

   

 3. Ποια είναι η μεγαλύτερη πεδιάδα της γης ;

  α. του Αμαζονίου                 β. της Κίνας                      γ. της Σιβηρίας

   

 4. Το ανάγλυφο της γης χωρίζεται σε ……………….... και …………………...
 5. Συμπλήρωσε τον παρακάτω πίνακα βάζοντας Χ στο κατάλληλο κουτάκι:

   

  Κατακόρυφος

  διαμελισμός

  Οριζόντιος

  διαμελισμός

  Νησί

     

  Κόλπος

     

  Όρος

     

  Οροπέδιο

     

  Ακρωτήριο

     

   

 6. Για να βρούμε την πυκνότητα του πληθυσμού ενός τόπου, ………………… τον ……………………. του τόπου με την ……………….. της περιοχής.

   

 7. Ποια είναι η δεύτερη σε έκταση έρημος της γης ;

  α. Γκόμπι                 β. Σαχάρα                       γ. Καλαχάρι

   

 8. Πώς λέγονται οι αλλιώς οι αμμόλοφοι των ερήμων ;

  α. οάσεις                   β. θίνες άμμου               γ. χρυσοκίτρινη θάλασσα

   

 9. Τι είναι η όαση ;

  .........................................................................................................................................................

  .........................................................................................................................................................

   .........................................................................................................................................................

 10. “Στέκεται με τα πόδια της στο νερό και με το κεφάλι στη φωτιά”. Για ποιο πράγμα μιλάει η φράση αυτή ;

........................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................