Υπολογισμός περιμέτρου και εμβαδού

Όνομα : ..................................

Παράδειγμα

Σχήμα  :    β

                       

                                    α

Στοιχεία :    α=15εκ. και  β=9εκ.

Τύπος περιμέτρου :   Π= 2 Χ α + 2 Χ β   ή  2 Χ (α + β)

Υπολογισμός περιμέτρου :  Π= 2 Χ 15 + 2 Χ 9 = 30+18 = 48 εκ.

Τύπος εμβαδού :  Ε= α Χ β

Υπολογισμός εμβαδού : Ε= 15 Χ 9 = 135 τ.εκ.


                                         

Σχήμα  :      ψ                 υ            

                                 

                                    χ

Στοιχεία :    ψ=14εκ. --- χ=20εκ. --- υ=12εκ.

Τύπος περιμέτρου :   ...........................................................

Υπολογισμός περιμέτρου : ............................................................................................

Τύπος εμβαδού :  ...........................................................

Υπολογισμός εμβαδού : ...................................................................................................


                                         Β

Σχήμα  :         κ                 υ       θ      

                                          β

Στοιχεία :    Β=22εκ. --- β=14εκ. --- κ=16εκ. --- θ=11εκ. --- υ=18εκ.

Τύπος περιμέτρου :   ...........................................................

Υπολογισμός περιμέτρου : ............................................................................................

Τύπος εμβαδού :  ...........................................................

Υπολογισμός εμβαδού : ...................................................................................................


Σχήμα  :                     κ

                                 

Στοιχεία :    κ=6εκ.

Τύπος περιμέτρου :   ...........................................................

Υπολογισμός περιμέτρου : ............................................................................................

Τύπος εμβαδού :  ...........................................................

Υπολογισμός εμβαδού : ...................................................................................................

 


 

 

Σχήμα  :     α         υ      β            

                       

                                

                              

                                   γ

 

 

Στοιχεία :    α=5εκ. --- β=3εκ. --- γ=7εκ. --- υ=8εκ.

Τύπος περιμέτρου :   ...........................................................

Υπολογισμός περιμέτρου : ............................................................................................

Τύπος εμβαδού :  ...........................................................

Υπολογισμός εμβαδού : ...................................................................................................


Σχήμα  :                 υ                  

                       

                                

                               λ

 

 

Στοιχεία :    λ=5,5εκ. --- υ=2,5εκ.

Τύπος περιμέτρου :   ...........................................................

Υπολογισμός περιμέτρου : ............................................................................................

Τύπος εμβαδού :  ...........................................................

Υπολογισμός εμβαδού : ...................................................................................................


Σχήμα  :      α                             

                              

                                        β

Στοιχεία :    α=10,8εκ. --- β=13,05εκ.

Τύπος περιμέτρου :   ...........................................................

Υπολογισμός περιμέτρου : ............................................................................................

Τύπος εμβαδού :  ...........................................................

Υπολογισμός εμβαδού : ...................................................................................................


Σχήμα  :   δ               ω                  

                       

                                

                               φ

 

 

Στοιχεία :   δ=9εκ. --- φ=6,6εκ. --- ω=5,8εκ.  (η φ = η βάση του τριγώνου)

Τύπος περιμέτρου :   ...........................................................

Υπολογισμός περιμέτρου : ............................................................................................

Τύπος εμβαδού :  ...........................................................

Υπολογισμός εμβαδού : ...................................................................................................


Σχήμα  :                        σ           υ       τ                  

                       

                                                  

                                                        

                                                        ρ

 

Στοιχεία :   σ=4,5εκ. --- ρ=11εκ. --- τ=18,2εκ. --- υ=12,8εκ.  (η τ = η βάση του τριγώνου)

Τύπος περιμέτρου :   ...........................................................

Υπολογισμός περιμέτρου : ............................................................................................

Τύπος εμβαδού :  ...........................................................

Υπολογισμός εμβαδού : ...................................................................................................


 

Σχήμα  :                                    α = ακτίνα        Κ = μήκος κύκλου             

                       

                                                  

                                                        

                                                  

 

Στοιχεία :   α=6εκ.

Τύπος περιμέτρου :   ...........................................................

Υπολογισμός περιμέτρου : ............................................................................................

Τύπος εμβαδού :  ...........................................................

Υπολογισμός εμβαδού : ...................................................................................................


Σχήμα  :                            Β   

                       σ       υ                  ε     

                                         

                                           β

 

Στοιχεία :    Β=13,5εκ. --- β=8,5εκ. --- σ=9,6εκ. --- ε=6,04εκ. --- υ=4,3εκ.

Τύπος περιμέτρου :   ...........................................................

Υπολογισμός περιμέτρου : ............................................................................................

Τύπος εμβαδού :  ...........................................................

Υπολογισμός εμβαδού : ...................................................................................................


Σχήμα  :   μ

                                 

 

Στοιχεία :    μ=17,6εκ.

Τύπος περιμέτρου :   ...........................................................

Υπολογισμός περιμέτρου : ............................................................................................

Τύπος εμβαδού :  ...........................................................

Υπολογισμός εμβαδού : ...................................................................................................