ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΡΙΩΝ ΤΟΥ Π.Τ.Δ.Ε ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ:

ΜΟΥΜΟΥΛΕΤΣΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ

ΣΑΧΟΥ ΜΑΡΙΑ-ΕΛΕΝΗ

ΤΡΙΚΑΛΟΠΟΥΛΟΥ ΧΡΥΣΟΥΛΑ