Τα καστέλια

Τα παιδιά χωρίζονται  σε δύο ομάδες. Κάθε ομάδα στήνει τρία καστέλια, δηλαδή πύργους φτιαγμένους από χώμα ή πέτρες, σε απόσταση 12 με 15 βήματα μεταξύ τους. Ο πρώτος που θα παίξει, παίρνει μια πέτρα και σημαδεύει από απόσταση 5-6 βημάτων ένα καστέλι. Αν το πετύχει, σημαδεύει το επόμενο, αν όχι, τότε συνεχίζει ο δεύτερος της ίδιας ομάδας κ.τ.λ., μέχρι να ρίξουν όλοι. Αν ρίξουν και τα τρία καστέλια , τότε κερδίζουν μια «μπινιά». Μετά συνεχίζει η άλλη ομάδα.
     Νικητές είναι αυτοί που θα κάνουν τις περισσότερες «μπινιές».

    

επιστροφή στον κατάλογο παιχνιδιών