Προσθαφαίρεση κλασμάτων και μεικτών αριθμών

Όνομα : ..................................

Παραδείγματα

 

    +   =                         (3/8 + 4/8 = 7/8)

- =                             ( 6/8 - 3/8 = 3/8 )

+ =                 3 + 2/8 = 3 2/8

 

-  =               3           -        2/8

- =                2 8/8         -   2/8

   = 2 6/8

      -  = 4 1/4  - 2 3/4 =

      -  = 3 5/4  - 2 3/4 =

1 2/4

3 3/5 + 2 1/5 =

 18/5 + 11/5 = 29/5

  5 4/5

 

6 5/8 - 3 3/8 =

 53/8 - 27/8 = 26/8

3 2/8

Μετατροπή μεικτού σε κλάσμα :                                       

                            23/4

                  (2Χ4) + 3 = 11/4

 

Μετατροπή κλάσματος σε μεικτό  :

            23 : 5 = Πηλίκο 4 και υπόλοιπο 3   =    

= μεικτός  4  3/5