Κλίμακα - Κατασκευή γωνιών

Όνομα : …………………………………..................................

 1. Οι διαστάσεις ενός οικοπέδου είναι 70 μ. μήκος και 40 μ. πλάτος. Να κατασκευάσετε το οικόπεδο με κλίμακα 1: 1000 και να βρείτε το εμβαδόν του.

   

 2. Η απόσταση μεταξύ Αθήνας – Θεσ/νίκης σε ευθεία γραμμή είναι 52 εκ. Πόσα χμ. είναι η πραγματική απόσταση αν ο χάρτης έχει σχεδιαστεί με κλίμακα 1: 1.000.000.

  ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ : .........................................................

  ΑΠΑΝΤΗΣΗ : ............................................................

   

 3. Το εμβαδόν της αυλής του Σχολείου που έχει σχήμα τετραγώνου είναι 160τ.μ. Να σχεδιάσεις την αυλή του Σχολείου με κλίμακα 1: 10.000

   

 4. Ο Κώστας σχεδίασε στο τετράδιό του την απόσταση από το Σχολείο μέχρι το σπίτι του 18,5εκ. με κλίμακα 1: 500. Πόσα μέτρα είναι η πραγματική απόσταση;

  ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ : .....................................................................

  ΑΠΑΝΤΗΣΗ : .........................................................................

   

 5. Μέτρησε τις διαστάσεις του δωματίου σου και παρουσίασέ τες με κλίμακα 1: 50

   

 6. Να κατασκευάσεις γωνία α = 120 μοίρες και γωνία β = 40 μοίρες και να κατασκευάσεις το άθροισμα α + β

  7. Να κατασκευάσεις γωνία α = 60 μοίρες και γωνία β = 35 μοίρες και να κατασκευάσεις τη διαφορά α – β

  8. Να κατασκευάσεις γωνία α = 90 μοίρες , γωνία β = 50 μοίρες και γωνία   γ =30 μοίρες να και κατασκευάσεις τη διαφορά α – γ και το άθροισμα         α + β + γ