ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ (σχολικό έτος 2021-2022)

 

 

ΚΑΤΑΝΟΜΗ  ΩΡΩΝ  ΑΝΑ  ΤΑΞΗ

 

 

 
12o ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΒΟΛΟΥ ΣΧΟΛ. ΕΤΟΣ 2021-2022
                     
ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΟΛΟΗΜΕΡΟΥ 
                     
ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΟΛΟΗΜΕΡΟΥ:      47
ΑΡΙΘΜΟΣ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΟΛΟΗΜΕΡΟΥ: 2
ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΑΝΑ ΤΑΞΗ Α Β Γ Δ Ε ΣΤ
12 8 10 10 4 3
07.00-08.00: Πρόωρη Υποδοχή Μαθητών ΔΕΝ ΣΥΓΚΡΟΤΗΘΙΗΚΕ ΤΜΗΜΑ
ΖΩΝΗ ΟΛΟΗΜΕΡΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
ΩΡΕΣ Αριθμός μαθητών:  ΤΑΞΕΙΣ/ΤΜΗΜΑΤΑ ΔΙΔΑΚΤΙΚΑ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ
ΔΕΥΤΕΡΑ ΤΡΙΤΗ ΤΕΤΑΡΤΗ ΠΕΜΠΤΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
13.20 -14.00 ΔΙΑΤΡΟΦΙΚΗ ΑΓΩΓΗ
14.00 -14.15 ΔΙΑΛΕΙΜΜΑ
1η διδ. ώρα: 14.15 - 15.00 24 Α΄ - Β ΄- Ε΄ Μελέτη-Προετοιμασία Μελέτη-Προετοιμασία Μελέτη-Προετοιμασία Μελέτη-Προετοιμασία Μελέτη-Προετοιμασία
23 Γ΄- Δ΄- ΣΤ΄ Μελέτη-Προετοιμασία Μελέτη-Προετοιμασία Μελέτη-Προετοιμασία Μελέτη-Προετοιμασία Μελέτη-Προετοιμασία
15.00 -15.15 ΔΙΑΛΕΙΜΜΑ
2η διδ. ώρα: 15.15 - 16.00 ΔΕΝ ΣΥΓΚΡΟΤΗΘΗΚΑΝ ΤΜΗΜΑΤΑ
 ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ ΠΟΥ ΔΙΔΑΣΚΟΥΝ
ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ/Η ΟΛΟΗΜΕΡΟΥ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΩΡΕΣ  
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ:
ΔΕΥΤΕΡΑ: ΠΟΥΛΙΟΣ ΠΑΠΑΚΥΡΙΑΚΟΥ - ΠΟΥΛΙΟΣ 2 + 2
ΤΡΙΤΗ: ΙΩΑΝΝΙΔΟΥ ΙΩΑΝΝΙΔΟΥ - ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ 2 + 2
ΤΕΤΑΡΤΗ: ΠΟΥΛΙΟΣ ΠΟΥΛΙΟΣ - ΣΟΥΛΙΩΤΗΣ 2 + 2
ΠΕΜΠΤΗ: ΠΑΠΑΚΥΡΙΑΚΟΥ ΠΑΠΑΚΥΡΙΑΚΟΥ - ΦΡΟΝΙΜΟΥ 2 + 2
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ: ΚΑΡΥΩΤΟΥ ΚΑΡΥΩΤΟΥ - ΜΠΑΛΛΑ 2 + 2
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΩΡΕΣ
ΔΕΝ ΔΙΔΑΣΚΟΥΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ
ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ/Η ΠΡΟΩΡΗΣ ΥΠΟΔΟΧΗΣ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΩΡΕΣ
ΔΕΥΤΕΡΑ  ΜΠΑΛΛΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ 1
ΤΡΙΤΗ  ΚΥΡΙΑΖΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 1
ΤΕΤΑΡΤΗ  ΣΟΛΔΑΤΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 1
ΠΕΜΠΤΗ  ΠΙΣΙΩΤΗ ΕΥΘΥΜΙΑ 1
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ  ΚΥΡΙΑΖΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

1

   
 

 

 

 

 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

12/ΘΕΣΙΟ 12ο Δ.Σ ΒΟΛΟΥ 
 

                                                        ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2021-2022                  
ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ  12ου ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΒΟΛΟΥ                  
ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΤΑΞΗ - ΤΜΗΜΑ: Α1 (Αρ. Μαθητών:  20) ΤΑΞΗ - ΤΜΗΜΑ: Α2 (Αρ. Μαθητών: 21) ΤΑΞΗ - ΤΜΗΜΑ: Β1 (Αρ. Μαθητών:  17) ΤΑΞΗ - ΤΜΗΜΑ: Β2 (Αρ. Μαθητών:  17) ΤΑΞΗ - ΤΜΗΜΑ: Γ1 (Αρ. Μαθητών:  15) ΤΑΞΗ - ΤΜΗΜΑ: Γ2 (Αρ. Μαθητών:  15)                  
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ: ΣΔΡΟΛΙΑ ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ (21) ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ: ΣΙΜΟΠΟΥΛΟΣ ΘΩΜΑΣ (18) ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ: ΚΑΛΙΓΕΡΗ ΣΟΦΙΑ (21) ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ: ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ ΜΑΡΙΑ (19) ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ: ΜΠΑΛΛΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ (19) ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ: ΠΗΛΕΙΔΟΥ ΟΛΓΑ                  
ΕΚΠ/ΚΟΙ ΣΥΜΠ. ΩΡΑΡΙΟΥ / ΜΑΘΗΜΑΤΑ (ώρες): ΕΚΠ/ΚΟΙ ΣΥΜΠ. ΩΡΑΡΙΟΥ / ΜΑΘΗΜΑΤΑ (ώρες): ΕΚΠ/ΚΟΙ ΣΥΜΠ. ΩΡΑΡΙΟΥ / ΜΑΘΗΜΑΤΑ (ώρες): ΕΚΠ/ΚΟΙ ΣΥΜΠ. ΩΡΑΡΙΟΥ / ΜΑΘΗΜΑΤΑ (ώρες): ΕΚΠ/ΚΟΙ ΣΥΜΠ. ΩΡΑΡΙΟΥ / ΜΑΘΗΜΑΤΑ (ώρες): ΕΚΠ/ΚΟΙ ΣΥΜΠ. ΩΡΑΡΙΟΥ / ΜΑΘΗΜΑΤΑ (ώρες):                  
ΑΓΓΛ. ΓΛΩΣΣΑ: ΑΝΤΩΝΙΟΥΘΕΟΔΩΡΑ (2) ΑΓΓΛ. ΓΛΩΣΣΑ: ΑΝΤΩΝΙΟΥΘΕΟΔΩΡΑ (2) ΑΓΓΛ. ΓΛΩΣΣΑ: ΑΝΤΩΝΙΟΥΘΕΟΔΩΡΑ (2) ΑΓΓΛ. ΓΛΩΣΣΑ: ΑΝΤΩΝΙΟΥΘΕΟΔΩΡΑ (2) ΑΓΓΛ. ΓΛΩΣΣΑ: ΑΝΤΩΝΙΟΥΘΕΟΔΩΡΑ (3) ΑΓΓΛ. ΓΛΩΣΣΑ: ΑΝΤΩΝΙΟΥΘΕΟΔΩΡΑ (3)                  
ΦΥΣ. ΑΓΩΓΗ: ΠΑΠΠΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ (3) ΦΥΣ. ΑΓΩΓΗ: ΠΑΠΠΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ (3) ΦΥΣ. ΑΓΩΓΗ: ΧΑΤΖΗΙΩΑΝΝΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ (3) ΦΥΣ. ΑΓΩΓΗ: ΧΑΤΖΗΙΩΑΝΝΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ (3) ΦΥΣ. ΑΓΩΓΗ: ΧΑΤΖΗΙΩΑΝΝΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ (3) ΦΥΣ. ΑΓΩΓΗ: ΧΑΤΖΗΙΩΑΝΝΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ (3)                  
ΕΙΚΑΣΤΙΚΑ: ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΚΑΛΥΨΩ (2) ΕΙΚΑΣΤΙΚΑ: ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΚΑΛΥΨΩ (2) ΕΙΚΑΣΤΙΚΑ: ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΚΑΛΥΨΩ (2) ΕΙΚΑΣΤΙΚΑ: ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΚΑΛΥΨΩ (2) ΕΙΚΑΣΤΙΚΑ: ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΚΑΛΥΨΩ (1)                    
ΜΟΥΣΙΚΗ: ΠΙΣΙΩΤΗ ΕΥΘΥΜΙΑ (1) ΜΟΥΣΙΚΗ: ΠΙΣΙΩΤΗ ΕΥΘΥΜΙΑ (1) ΜΟΥΣΙΚΗ: ΠΙΣΙΩΤΗ ΕΥΘΥΜΙΑ (1) ΜΟΥΣΙΚΗ: ΠΙΣΙΩΤΗ ΕΥΘΥΜΙΑ (1) ΜΟΥΣΙΚΗ: ΠΙΣΙΩΤΗ ΕΥΘΥΜΙΑ (1)                    
ΤΠΕ: ΣΟΛΔΑΤΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ (1) ΤΠΕ: ΣΟΛΔΑΤΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ (1) ΤΠΕ: ΣΟΛΔΑΤΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ (1) ΤΠΕ: ΣΟΛΔΑΤΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ (1) ΤΠΕ: ΣΟΛΔΑΤΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ (1)                    
  ΕΡΓ. ΔΕΞΙΟΤ.: ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΘΕΟΔΩΡΑ (3)   ΕΡΓ. ΔΕΞΙΟΤ.: ΧΑΤΖΗΙΩΑΝΝΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ (1) ΕΡΓ. ΔΕΞΙΟΤ.: ΦΩΚΑΪΔΟΥ ΦΑΝΗ (2)                    
      ΘΕΑΤΡΙΚΗ ΑΓΩΓΗ: ΦΡΟΝΙΜΟΥ ΜΑΡΙΑΝΘΗ (1) ΘΕΑΤΡΙΚΗ ΑΓΩΓΗ: ΚΑΛΙΓΕΡΗ ΣΟΦΙΑ (1)                    
                             
Δ Τ Τ Π Π ΣΥΝ. Δ Τ Τ Π Π ΣΥΝ. Δ Τ Τ Π Π ΣΥΝ. Δ Τ Τ Π Π ΣΥΝ. Δ Τ Τ Π Π ΣΥΝ. Δ Τ Τ Π Π ΣΥΝ.                  
Θρησκευτικά                                                       2       2                  
Γλώσσα 1η&2η 3η&4η 1η&2η 3η&4η 9 1η&2η 3η&4η 1η&2η 3η&4η 9 1η&2η 1η&2η 1η&2η 1η&2η 9 1η&2η 1η&2η 1η&2η 1η&2η 9 1η&2η 3η&4η 3η&4η 1η&2η   8 1η&2η 1η&2η 1η&2η 8                  
Μαθηματικά  5 5 5 5   4   4                  
Ιστορία                                                       2       2                    
Μελέτη Περιβάλ.     3     3     3     3       2       2                  
Γεωγραφία                                                                                          
Φυσικά                                                                                          
Κοιν. Πολ. Αγωγή                                                                                          
Εικαστικά       2       2       2       2         1         1                  
Μουσική         1         1         1         1         1         1                  
Θεατρική Αγωγή         1         1         1         1     3η&4η     1         1                  
Φυσική Αγωγή     3     3     3     3     3     3                  
Αγγλικά       2       2       2     2     3     3                  
Εργαστήριο Δεξιοτήτων     3 5η&6η       3     5η&6η   3       3       2       2                  
Γαλλική ή Γερμ. Γλ.                                                                                          
Τ.Π.Ε.         1         1         1         1         1         1                  
ΣΥΝΟΛΟ ΩΡΩΝ 6 6 6 6 6 30 6 6 6 6 6 30 6 6 6 6 6 30 6 6 6 6 6 30 6 6 6 6 6 30 6 6 6 6 6 30                  
                                                                                           
ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΤΑΞΗ - ΤΜΗΜΑ: Δ1 (Αρ.Μαθητών: 23) ΤΑΞΗ - ΤΜΗΜΑ: Δ2 (Αρ. Μαθητών:  22) ΤΑΞΗ - ΤΜΗΜΑ: Ε1 (Αρ. Μαθητών:  23) ΤΑΞΗ - ΤΜΗΜΑ: Ε2 (Αρ. Μαθητών: 24.) ΤΑΞΗ - ΤΜΗΜΑ: ΣΤ1 (Αρ. Μαθητών: 17) ΤΑΞΗ - ΤΜΗΜΑ: ΣΤ2 (Αρ. Μαθητών: 17)                  
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ: ΙΩΑΝΝΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ (19) ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ: ΞΗΡΑΔΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ (21) ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ: ΚΑΡΥΩΤΟΥ ΕΛΕΝΗ (20) ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ: ΣΟΥΛΙΩΤΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ (19) ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ: ΚΥΡΙΑΖΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ (18) ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ: ΦΡΟΝΙΜΟΥ ΜΑΡΙΑΝΘΗ (18)                  
ΕΚΠ/ΚΟΙ ΣΥΜΠ. ΩΡΑΡΙΟΥ / ΜΑΘΗΜΑΤΑ (ώρες): ΕΚΠ/ΚΟΙ ΣΥΜΠ. ΩΡΑΡΙΟΥ / ΜΑΘΗΜΑΤΑ (ώρες): ΕΚΠ/ΚΟΙ ΣΥΜΠ. ΩΡΑΡΙΟΥ / ΜΑΘΗΜΑΤΑ (ώρες): ΕΚΠ/ΚΟΙ ΣΥΜΠ. ΩΡΑΡΙΟΥ / ΜΑΘΗΜΑΤΑ (ώρες): ΕΚΠ/ΚΟΙ ΣΥΜΠ. ΩΡΑΡΙΟΥ / ΜΑΘΗΜΑΤΑ (ώρες): ΕΚΠ/ΚΟΙ ΣΥΜΠ. ΩΡΑΡΙΟΥ / ΜΑΘΗΜΑΤΑ (ώρες):                  
ΑΓΓΛ. ΓΛΩΣΣΑ: ΖΗΣΑΚΗ ΣΟΦΙΑ (3) ΑΓΓΛ. ΓΛΩΣΣΑ: ΖΗΣΑΚΗ ΣΟΦΙΑ (3) ΑΓΓΛ. ΓΛΩΣΣΑ: ΖΗΣΑΚΗ ΣΟΦΙΑ (3) ΑΓΓΛ. ΓΛΩΣΣΑ: ΖΗΣΑΚΗ ΣΟΦΙΑ (3) ΑΓΓΛ. ΓΛΩΣΣΑ: ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΘΕΟΔΩΡΑ (3) ΑΓΓΛ. ΓΛΩΣΣΑ: ΑΝΤΩΝΙΟΥΘΕΟΔΩΡΑ (3)                  
ΦΥΣ. ΑΓΩΓΗ: ΧΑΤΖΗΙΩΑΝΝΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ (3) ΦΥΣ. ΑΓΩΓΗ: ΧΑΤΖΗΙΩΑΝΝΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ (3) ΦΥΣ. ΑΓΩΓΗ: ΔΡΟΣΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ (2) ΦΥΣ. ΑΓΩΓΗ: ΔΡΟΣΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ (2) ΦΥΣ. ΑΓΩΓΗ: ΔΡΟΣΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ (2) ΦΥΣ. ΑΓΩΓΗ: ΧΑΤΖΗΙΩΑΝΝΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ (2)                  
ΙΣΤΟΡΙΑ: ΠΑΠΑΚΥΡΙΑΚΟΥ ΕΛΕΝΗ (2) ΕΙΚΑΣΤΙΚΑ: ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΚΑΛΥΨΩ (1) ΕΙΚΑΣΤΙΚΑ: ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΚΑΛΥΨΩ (1) ΓΑΛΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ: ΦΩΚΑΪΔΟΥ ΦΑΝΗ (2) ΓΑΛΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ: ΦΩΚΑΪΔΟΥ ΦΑΝΗ (2) ΓΑΛΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ: ΦΩΚΑΪΔΟΥ ΦΑΝΗ (2)                  
ΕΙΚΑΣΤΙΚΑ: ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΚΑΛΥΨΩ (1) ΜΟΥΣΙΚΗ: ΠΙΣΙΩΤΗ ΕΥΘΥΜΙΑ (1) ΜΟΥΣΙΚΗ: ΠΙΣΙΩΤΗ ΕΥΘΥΜΙΑ (1) ΕΙΚΑΣΤΙΚΑ: ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΚΑΛΥΨΩ (1) ΓΕΡΜΑΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ: ΜΠΑΜΠΟΥΡΔΑ ΑΙΚ. (2) ΓΕΡΜΑΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ: ΜΠΑΜΠΟΥΡΔΑ ΑΙΚ. (2)                  
ΜΟΥΣΙΚΗ: ΠΙΣΙΩΤΗ ΕΥΘΥΜΙΑ (1) ΤΠΕ: ΣΟΛΔΑΤΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ (1) ΤΠΕ: ΣΟΛΔΑΤΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ (1) ΜΟΥΣΙΚΗ: ΠΙΣΙΩΤΗ ΕΥΘΥΜΙΑ (1) ΕΙΚΑΣΤΙΚΑ: ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΚΑΛΥΨΩ (1) ΕΙΚΑΣΤΙΚΑ: ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΚΑΛΥΨΩ (1)                  
ΤΠΕ: ΣΟΛΔΑΤΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ (1)     ΤΠΕ: ΣΟΛΔΑΤΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ (1) ΜΟΥΣΙΚΗ: ΠΙΣΙΩΤΗ ΕΥΘΥΜΙΑ (1) ΜΟΥΣΙΚΗ: ΠΙΣΙΩΤΗ ΕΥΘΥΜΙΑ (1)                  
      ΕΡΓ. ΔΕΞΙΟΤ.: ΣΟΛΔΑΤΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ (1) ΤΠΕ: ΣΟΛΔΑΤΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ (1) ΤΠΕ: ΣΟΛΔΑΤΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ (1)                  
        ΕΡΓ. ΔΕΞΙΟΤ.: ΣΟΛΔΑΤΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ (1) ΕΡΓ. ΔΕΞΙΟΤ.: ΣΟΛΔΑΤΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ (1)                  
                                                ΚΠΑ: ΠΟΥΛΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (1) ΚΠΑ: ΠΟΥΛΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (1)                  
Δ Τ Τ Π Π ΣΥΝ. Δ Τ Τ Π Π ΣΥΝ. Δ Τ Τ Π Π ΣΥΝ. Δ Τ Τ Π Π ΣΥΝ. Δ Τ Τ Π Π ΣΥΝ. Δ Τ Τ Π Π ΣΥΝ.                  
Θρησκευτικά   5h     2       2         1         1         1         1                  
Γλώσσα 1η&2η 1η&2η 1η&2η 8 3η&4η   1η&2η 1η&2η 1η&2η 8 1η&2η 1η&2η   1η&2η 7 1η&2η 1η&2η   1η&2η 7 1η&2η 3η&4η   1η&2η 7 1η&2η   3η&4η 1η&2η 7                  
Μαθηματικά    4h 4   4   4   4   4   4                  
Ιστορία   6h     2       2       2       2       2       2                  
Μελέτη Περιβάλ.       2       2                                                                  
Γεωγραφία                                 1         1         1         1                  
Φυσικά                             3η&4η   3     3     3     3                  
Κοιν. Πολ. Αγωγή                                 1         1         1         1                  
Εικαστικά         1         1         1         1         1         1                  
Μουσική         1         1         1         1         1       2   1                  
Θεατρική Αγωγή         1         1                                                                  
Φυσική Αγωγή     3     3       2       2       2       2                  
Αγγλικά     3     3     3     3     3     3                  
Εργαστήριο Δεξιοτήτων       2       2         1         1         1         1                  
Γαλλική ή Γερμ. Γλ.                               2       2     1η&2η     2     1η&2η     2                  
Τ.Π.Ε.         1         1         1         1         1         1                  
ΣΥΝΟΛΟ ΩΡΩΝ 6 6 6 6 6 30 6 6 6 6 6 30 6 6 6 6 6 30 6 6 6 6 6 30 6 6 6 6 6 30 6 6 6 6 6 30