Στο μάθημα των θρησκευτικών το Δ1

εμπνεύστηκε και  φιλοτέχνησε την δική του Παναγιά.

Το Δ2 έγραψε τις δικές του προσευχές.