7η επαναληπτική άσκηση Φυσικής

Ονοματεπώνυμο : ...................................................................................................

            = 15΄                                     Βαθμός : ...................

                      

 1. Πότε διασπάται ο πυρήνας του ουρανίου ;

  όταν βομβαρδιστεί με ένα ηλεκτρόνιο

  όταν βομβαρδιστεί με ένα πρωτόνιο

  όταν βομβαρδιστεί με δύο νετρόνια

  όταν βομβαρδιστεί με ένα νετρόνιο

 2.  

 3. Τι ονομάζουμε σχάση ;

  τη διάσπαση του πυρήνα σε δυο νέους και διαφορετικούς πυρήνες.

  τη διάσπαση του πυρήνα σε δυο νέους και ίδιους πυρήνες.

  τη διάσπαση του πυρήνα σε δυο νέους και δημιουργία νετρονίων .

  τη διάσπαση του πυρήνα σε δυο νέους και δημιουργία ηλεκτρονίων.

 4.  

 5. Τι ονομάζουμε πυρηνική ή ατομική ενέργεια;

  την ενέργεια που ελευθερώνεται από την κίνηση των ηλεκτρονίων.

  την ενέργεια που ελευθερώνεται από την κίνηση των νετρονίων.

  την ενέργεια που ελευθερώνεται από την κίνηση των πυρήνων.

  την ενέργεια που ελευθερώνεται από τη διάσπαση του πυρήνα.

 6.  

 7. Οι νέοι πυρήνες που σχηματίζονται κατά τη σχάση σε σχέση με τον πυρήνα του ουρανίου :

  είναι ίδιοι

  άλλοτε ίδιοι κι άλλοτε διαφορετικοί

  είναι διαφορετικοί

 8.  

 9. Το φαινόμενο των διαδοχικών σχάσεων ονομάζεται :

  αλυσιδωτός βομβαρδισμός.

  πυρηνική ενέργεια

  ατομική ενέργεια

  αλυσιδωτή αντίδραση

   

 10. Οι αλυσιδωτές αντιδράσεις των πυρήνων :

  ελέγχονται στα εργοστάσια παραγωγής ηλεκτρικού.

  ελέγχονται στα εργοστάσια παραγωγής ηλεκτρισμού.

  δεν ελέγχονται γι’ αυτό κι ο πλανήτης μας απειλείται.

  ελέγχονται σε εγκατάσταση που λέγεται πυρηνικός αντιδραστήρας .

 11.  

 12. Σε ποιες μορφές ενέργειας μετατρέπεται η πυρηνική μέχρι να γίνει ηλεκτρική ;

  πυρηνική , θερμική , κινητική , ηλεκτρική

  πυρηνική , φωτεινή , κινητική , ηλεκτρική

  πυρηνική , θερμική , δυναμική , ηλεκτρική

  καμιά απάντηση δεν είναι σωστή

 13.  

 14. Ο αντιδραστήρας που μετατρέπει την πυρηνική σε άλλες μορφές ενέργειας ονομάζεται :

  αντιδραστήρας ηλεκτρισμού

  αντιδραστήρας ισχύος

  αντιδραστήρας ηλεκτρικού

  όλα τα παραπάνω

 15.  

 16. Τι ονομάζουμε πυρηνική σύντηξη ;

  την ένωση 4 πυρήνων υδρογόνου και το σχηματισμό του αργού

  την ένωση 4 πυρήνων υδρογόνου και το σχηματισμό του ουρανίου

  την ένωση 4 πυρήνων υδρογόνου και το σχηματισμό του κρυπτού

  την ένωση 4 πυρήνων υδρογόνου και το σχηματισμό του ηλίου

 17.  

 18. Τι απελευθερώνεται και τι χρειάζεται κατά την πυρηνική σύντηξη ;

  μεγάλη ποσότητα ενέργειας – αντιδραστήρας ισχύος

  μεγάλη ποσότητα ενέργειας – θερμοκρασία εκατομμυρίων βαθμών

  μεγάλη ποσότητα θερμότητας – ενέργεια εκατομμυρίων βαθμών

 19.  

 20. Πού οφείλεται η μεγάλη ποσότητα φωτός και θερμότητας του ήλιου ;

  στη σύντηξη πυρήνων ουρανίου

  στους πυρηνικούς αντιδραστήρες

  στη σύντηξη πυρήνων υδρογόνου

 21.  

 22. Πού οφείλονται οι καταστροφές από την ατομική βόμβα ;

         στη θερμοκρασία που φτάνει τα εκατομμύρια βαθμούς Κελσίου

       στη θερμοκρασία που προκαλεί λευχαιμία και άλλες ανωμαλίες

         όλα τα παραπάνω