Ο ρολογάς

     Τα παιδιά τα βγάζουν με λάχνισμα κι εκλέγεται ένα παιδί, που θα κάνει τον αρχηγό. Ο αρχηγός στέκεται σ' ένα σημείο και όλα τα άλλα παιδιά στέκονται σε απόσταση 4-5 μέτρων απ' αυτόν. Τότε, κάθε παιδί με τη σειρά του ρωτά:         

- Αρχηγέ, αρχηγέ, τι ώρα είναι;

     Ο αρχηγός του απαντάει ό,τι θέλει π.χ.

- Δύο μεγάλα βήματα μπροστά ή πέντε μικρά βήματα πίσω κ.τ.λ.

     Έτσι κάθε παιδί κινείται, πλησιάζει ή απομακρύνεται από τον αρχηγό, ανάλογα με τις εντολές του. Οι ερωτήσεις επαναλαμβάνονται κανονικά, μέχρις ότου καταφέρει κάποιο παιδί να φθάσει τον αρχηγό. Τότε μπαίνει αυτό αρχηγός και το παιχνίδι ξαναρχίζει.

επιστροφή στον κατάλογο παιχνιδιών