8η επαναληπτική άσκηση Φυσικής

Ονοματεπώνυμο : ..................................................................................................

   = 40΄                                                             Βαθμός : .......................

  1. Όταν η θερμότητα μεταφέρεται από ένα θερμό σημείο σ’ ένα άλλο ψυχρό, λέγεται :

    μετάδοση θερμότητας με αγωγή

    μετάδοση θερμότητας με ρεύματα

    μετάδοση θερμότητας με κύματα

    καμιά απάντηση δεν είναι σωστή

  2.   Τα σώματα που επιτρέπουν να περνά εύκολα η θερμότητα από μέσα τους , λέγονται :

κακοί αγωγοί ή δυσθερμαγωγά

θερμομονωτικά

καλοί αγωγοί ή ευθερμαγωγά

όλες οι απαντήσεις

3.  Τα σώματα που δεν επιτρέπουν να περνά εύκολα η θερμότητα από μέσα τους , λέγονται :

καλοί αγωγοί ή ευθερμαγωγά

καλοί αγωγοί ή δυσθερμαγωγά

κακοί αγωγοί ή δυσθερμαγωγά ή θερμομονωτικά

όλες οι απαντήσεις

4.  Καλοί αγωγοί της θερμότητας είναι τα παρακάτω σώματα :

άργυρος , χαλκός , γυαλί , νερό

γυαλί , μαλλί , ξύλο , χαλκός

άργυρος , χαλκός , σίδηρος , αλουμίνιο

γυαλί , ξύλο , μαλλί , αέρας

5.  Κακοί αγωγοί της θερμότητας είναι τα παρακάτω σώματα :

γυαλί , μαλλί , ξύλο , χαλκός

άργυρος , χαλκός , σίδηρος , αλουμίνιο

γυαλί , ξύλο , μαλλί , αέρας

άργυρος , χαλκός , γυαλί , νερό

6.  Με ποιο τρόπο μεταδίδεται η θερμότητα ;

με αγωγή

με ρεύματα

με ακτινοβολία

όλες οι απαντήσεις

7.  Η μετάδοση θερμότητας με αγωγή είναι ίδια για όλα τα υλικά σώματα ;

σωστό

λάθος

άλλοτε ναι κι άλλοτε όχι

8.  Το νερό θα βράσει πιο γρήγορα :

σ’ ένα γυάλινο δοχείο

σ’ ένα αλουμινένιο δοχείο

σ’ ένα χαλύβδινο δοχείο

σ’ ένα χάλκινο δοχείο

9.  Τι συμβαίνει σ’ ένα δοχείο νερού που θερμαίνουμε τον πυθμένα του ;

 το νερό που θερμαίνεται γίνεται ελαφρύτερο και ανεβαίνει προς τα πάνω

το κρύο νερό της επιφάνειας που είναι βαρύτερο κατεβαίνει προς τον πυθμένα

δημιουργείται ένα κυκλικό ρεύμα και η θερμότητα μεταδίδεται παντού

όλες οι απαντήσεις

10.  Η μετάδοση θερμότητας στα υγρά γίνεται:

με αγωγή

με ρεύματα

με ακτινοβολία

όλες οι απαντήσεις

11.  Η μετάδοση θερμότητας στα αέρια γίνεται:

με αγωγή

με ρεύματα

με ακτινοβολία

όλες οι απαντήσεις

12.  Όταν θερμάνουμε ένα στρώμα υγρού ή αερίου τότε αυτό γίνεται :

ελαφρύτερο και ανεβαίνει ψηλά

βαρύτερο και κατεβαίνει χαμηλά

άλλοτε ελαφρύτερο και άλλοτε βαρύτερο

όλες οι απαντήσεις

13.  Πώς παίρνουν αέρα οι θερμάστρες πετρελαίου, ώστε να γίνει τέλεια καύση ;

με ακτινοβολία από το πετρέλαιο

με αγωγή από τα τοιχώματα

με ρεύματα που δημιουργούνται

όλες οι απαντήσεις

14.  Πώς γίνεται ο εξαερισμός κλειστών χώρων όταν ανοίγουμε πόρτες και παράθυρα;

με τη δημιουργία αγωγής ανανεώνεται ο αέρας

με τη δημιουργία ακτινοβολίας ανανεώνεται ο αέρας

με τη δημιουργία ρευμάτων ανανεώνεται ο αέρας

όλες οι απαντήσεις

15.  Τι ονομάζουμε διάδοση της θερμότητας με ακτινοβολία ;

ο τρόπος μετάδοσης της θερμότητας σ' ένα υγρό που θερμαίνεται

ο τρόπος μετάδοσης της θερμότητας σ' ένα αέριο που θερμαίνεται

ο τρόπος μετάδοσης της θερμότητας σ' ένα στερεό που θερμαίνεται

ο τρόπος που φτάνει η θερμότητα από τον ήλιο στη γη

16.   Η θερμική ακτινοβολία που εκπέμπει ένα σώμα σε ορισμένο χρόνο, είναι :

τόσο μεγαλύτερη όσο μεγαλύτερος είναι ο ατομικός του αριθμός

τόσο μεγαλύτερη όσο μεγαλύτερος είναι ο όγκος του

τόσο μεγαλύτερη όσο μεγαλύτερη είναι η θερμοκρασία του

τόσο μεγαλύτερη όσο μεγαλύτερη είναι η μάζα του

17.   Ποια από τα παρακάτω σώματα εκπέμπουν μεγαλύτερη θερμική ακτινοβολία ;

όσα έχουν λείες και στιλπνές επιφάνειες

όσα έχουν μαύρες και ανώμαλες επιφάνειες

όσα έχουν μαύρες και στιλπνές επιφάνειες

όλες οι απαντήσεις

18.    Πώς κατασκευάζεται ένα "Θέρμος" ;

χρησιμοποιούμε θερμομονωτικά υλικά για να μη μεταδίδεται η θερμότητα με αγωγή

κατασκευάζουμε διπλά τοιχώματα για να μη μεταδίδεται η θερμότητα με ρεύματα

επαργυρώνουμε τις εσωτερικές επιφάνειες για να μη μεταδίδεται η θερμότητα με ακτινοβολία

όλες οι απαντήσεις

19.    Ο ήλιος στέλνει συνέχεια θερμότητα στη γη. Γιατί η θερμοκρασία δεν αυξάνεται;

γιατί  ο ήλιος φωτίζει τη μισή διάρκεια τη γη και την άλλη μισή έχουμε νύχτα

γιατί η γη ακτινοβολεί τη θερμότητα που δέχεται

γιατί στις κρύες εποχές η γη χάνει μεγάλες ποσότητας θερμότητας

όλες οι απαντήσεις

20.    Με ποιο τρόπο μεταδίδεται η θερμότητα στο σώμα του καλοριφέρ ;

με ρεύματα θερμού αέρα

με ρεύματα θερμού λαδιού

με ρεύματα θερμού πετρελαίου

με ρεύματα θερμού νερού