Τυφλόμυγα

Τα παιδιά που συμμετέχουν δένουν μ' ένα πανί τα μάτια του παιδιού που τα «φυλάει» -την «τυφλόμυγα»- και τ' άλλα γυρίζουν γύρω του, πειράζοντάς το. Το παιδί με τα κλεισμένα μάτια προσπαθεί να πιάσει έναν από τους συμπαίχτες του. Όταν το καταφέρει, τον ψηλαφίζει και προσπαθεί από το ύψος του, τα ρούχα του και γενικά τα χαρακτηριστικά του να μαντέψει ποιος είναι, οπότε λέει το όνομα του και, αν μαντέψει σωστά, το παιδί αυτό γίνεται τυφλόμυγα.

επιστροφή στον κατάλογο παιχνιδιών