ΤΟ ΡΗΜΑ

 

Οι χρόνοι : Ενεστώτας, Παρατατικός, Αόριστος, Μ. Στιγμιαίος,    Μ. Εξακο-λουθητικός, Παρακείμενος, Υπερσυντέλικος,  Συντελεσμένος Μέλλων.

Οι φωνές :  Ενεργητική, Παθητική.

Οι εγκλίσεις :   Οριστική, Υποτακτική, Προστακτική.

Οι συζυγίες των ρημάτων

                 Ενεργητική φωνή                                Παθητική φωνή

         Α΄ συζυγία     Β΄ συζυγία               Α΄ συζυγία        Β΄ συζυγία

        - ω (δέν-ω)    - ώ (αγαπ-ώ)        - ομαι (δέν-ομαι)       - ιέμαι

                                                                                        -ούμαι

                                                                                                   -άμαι

                                                                                                   -ώμαι

 

Α Σ Κ Η Σ Ε Ι Σ

  • Σε ποια συζυγία ανήκουν τα παρακάτω ρήματα :

( τιμώ, πήζω, κρατιέμαι, περιποιούμαι, στέκομαι, καρφώνω, φοβάμαι, ενεργώ, εξαρτώμαι,  εργάζομαι).

 

  • Βάλε την κατάλληλη κατάληξη στα παρακάτω θέματα των ρημάτων :

ασκ- .....  .( β΄συζυγία παθητικής φωνής)

μαθαίν- ... ( α΄συζυγία ενεργητικής φωνής)

ανέχ- …… ( α΄συζυγία παθητικής φωνής)

περπατ- … ( β΄συζυγία ενεργητικής φωνής)

κρατ- …… ( β΄συζυγία παθητικής φωνής)

εξαρτ-…… ( β΄συζυγία παθητικής φωνής)

αστειεύ-…..  ( α΄συζυγία παθητικής φωνής)

 

  • Να βάλεις ένα Χ στο κατάλληλο κουτάκι του παρακάτω πίνακα.

 

Ρήματα

Ενεργητική φωνή

Παθητική φωνή

Α΄συζυγία

Β΄συζυγία

καλούμαι

       

σκαλίζω

 

 

 

 

τιμώ

 

   

 

ζαλίζομαι

 

 

 

 

κωπηλατώ

 

   

 

εκδικούμαι

 

 

 

 

εκπαιδεύομαι

 

 

 

 

αρνιέμαι