1ο ΤΕΣΤ ΙΣΤΟΡΙΑΣ

Από το Διοκλητιανό ως τον Ιουστινιανό

Ονοματεπώνυμο : ............................................................................................................

του αυτοκράτορα Αυγούστου

του αυτοκράτορα Διοκλητιανού

του αυτοκράτορα Ιουστινιανού

του αυτοκράτορα Μ. Κωνσταντίνου

 ............................................................................................................................................

Μεταφορά της πρωτεύουσας                                  .............................

Κατάκτηση της Ελλάδας από τους Ρωμαίους         .............................

Στάση του Νίκα                                                         .............................

Παντρεύεται ο Ιουστινιανός τη Θεοδώρα               .............................

Ο Διολκητιανός χωρίζει  την αυτοκρατορία           .............................

Εγκαινιάζεται η Αγια-Σοφιά                                    .............................

Διάταγμα των Μεδιολάνων                                      .............................

Ο Ιουστινιανός γίνεται αυτοκράτορας                    .............................

Ανακτάται το δυτικό τμήμα της αυτοκρατορίας      .............................

Κατάργηση των Ολυμπιακών αγώνων                     .............................

 

ο Μ. Κωνσταντίνος

ο Ιουλιανός

ο Βύζαντας

ο Μ. Θεοδόσιος

 

επέβαλε το χριστιανισμό

άνοιξε τους αρχαίους ναούς

σταμάτησε τη λειτουργία του Μαντείου των Δελφών

ζωντάνεψε τις τελετές της αρχαίας θρησκείας

ονομάστηκε  " Παραβάτης "

κατήργησε τους Ολυμπιακούς αγώνες

 

Ο αυτοκράτορας εκλεγόταν από  =  ............................. +  ..............................  +..............................   

( στασιαστής -- Νίκα, νίκα -- εξουσία -- Πανδιδακτήριο -- ανεξιθρησκία --  διάσπαση -- στάση -- διαμαρτυρία -- ρητορική -- Δήμοι -- Δίκαιο )

 

Πανεπιστήμιο της Πόλης                        ..................................

Η επιστήμη που αναζητά την αλήθεια     ..................................

Η τέχνη να μιλάς με ωραίο τρόπο           ..................................

Οργανωμένες ομάδες λαού                   ..................................

Ο επαναστάτης                                   ..................................

Ανταρσία - Εξέγερση                           ..................................

Σύνθημα εναντίον του Ιουστινιανού         ..................................

Διατύπωση παραπόνου                       ..................................

Δύναμη που δίνεται από το νόμο          ..................................

Χωρισμός - Διχόνοια                           ..................................

Πιστεύω σε όποια θρησκεία επιθυμώ   ..................................

                                  βασιλική με τρούλο

Ναρσής          ▪               νικά τους Οστρογότθους   

Ευδοκία          ▪                 ▪   Ανθέμιος και Ισίδωρος                         

Τριβωνιανός               έγραψε νόμους στα ελληνικά

Αγια-Σοφιά    ▪               νικά τους Βάνδαλους και Βησιγότθους

Καππαδόκης   ▪                ▪  ίδρυσε το Πανδιδακτήριο

Βελισάριος       ▪                ▪  περιορίζει τους κρατικούς υπαλλήλους   

                                                 ▪  η " σοφία του Θεού"

                                       γίνεται θρίαμβος για να τιμηθεί

..................   .........................................   ........   ....................   .......................