Ερωτόκριτος και Αρετούσα.

Γράφει επάνω:

"Δια σxοιναίου σκάλα αναβιβαζόμενος ο Ερωτόκριτος xαιρετών την Aρετούσαν.

 Έργον Θεοφίλου Γ. Χατζημιxαήλ, 1933

Ε Ρ Ω Τ Ο Κ Ρ Ι Τ Ο Σ

 

ΤΟΥ

 

ΒΙΤΣΕΝΤΖΟΥ ΚΟΡΝΑΡΟΥ

 

 

Διαθεματική προσέγγιση

από τους μαθητές του Στ1 τμήματος

του 12ου Δημοτικού Σχολείου Βόλου

 

Βόλος - Ιούνιος 2003

Ο δάσκαλος της τάξης

Γκουντέλιας Τρύφων

 

ΠΡΟΛΟΓΟΣ

Το ποίημα του Βιτσέντζου Κορνάρου Ερωτόκριτος είναι το πρώτο θέμα που σχεδιάστηκε για να προσεγγιστεί διαθεματικά στην ΣΤ1 τάξη του σχολείου μας για το σχολικό έτος    2002 2003.

Η ιδέα για τη διαθεματική αυτή προσέγγιση του θέματος γεννήθηκε από τη συζήτηση που έγινε με τους μαθητές μου, στην ενότητα της Ιστορίας που αναφέρεται στην Πνευματική Ανάπτυξη των Ελλήνων την περίοδο της τουρκοκρατίας.

Οι μαθητές χωρισμένοι σε ομάδες θα συγκεντρώσουν το υλικό που χρειάζεται για την παρουσίαση του προγράμματος.

              Τρύφων Γκουντέλιας

 

ΣΤΟΧΟΙ

Στόχοι της διαθεματικής αυτής προσέγγισης είναι τα παιδιά να :

Έρθουν σε επαφή με την ποίηση αυτής της εποχής.

Γνωρίσουν τον ποιητή μέσα από τα βιογραφικά του στοιχεία.

Γνωρίσουν την υπόθεση του ποιήματος καθώς και έργα που έγιναν με αφορμή αυτό το ποίημα.

Ανακαλύψουν τη ζωντανή, δημοτική, ιδιωματική γλώσσα που χρησιμοποιεί ο ποιητής και που χρησιμοποιείται ακόμα και σήμερα.

Συνηθίσουν στην ερευνητική εργασία και στην ομαδική δραστηριότητα.

 

ΥΛΙΚΑ

  • Για να γίνει η συγκέντρωση του απαραίτητου υλικού τα παιδιά θα χωριστούν σε πέντε (5) ομάδες .

  • Οι εργασίες της διαθεματικής θα τυπωθούν σε 21 φυλλάδια και θα μοιραστούν στα παιδιά.

  • Η παραπάνω εργασία θα δημοσιευτεί και στην ιστοσελίδα του σχολείου μας.

Ομάδες συγκέντρωσης υλικών.

 

 

 

1η  Ομάδα

Βιογραφικά στοιχεία για τον ποιητή  Βιτσέντζο Κορνάρο.

2η  Ομάδα

Πληροφορίες για την υπόθεση του ποιήματος.

3η  Ομάδα

Ενότητες του έργου και λίγα λόγια για την κάθε μια.

4η  Ομάδα

Συγκέντρωση σχετικών εικόνων και φωτογραφιών.

5η  Ομάδα

    Σχετική μουσική του ποιήματος.

Περιεχόμενα

Μάθημα

Περιγραφή

Σελίδα

 

     Πρόλογος

     Οργανόγραμμα ομαδοποίησης και συγκέντρωσης υλικού

3

ΓΛΩΣΣΑ

      Ερωτόκριτος (αποσπάσματα)

     Νοηματική επεξεργασία

    Στοιχεία τεχνικής του ποιήματος

4 - 9

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ

     Δυνάμεις του 10

      Στρογγυλοποίηση

     Γραφικές παραστάσεις

10 - 12

ΙΣΤΟΡΙΑ

     Βενετοί, Γενουάτες και άλλοι κατακτητές   Σελίδα 21

       Πνευματική ανάπτυξη μέσα στη σκλαβιά   Σελίδα  61

13 - 16

ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ

       Κρήτη

     Επτάνησα

      Βενετία

     Λονδίνο

17 - 18

ΜΟΥΣΙΚΗ

 

19

ΕΙΚΑΣΤΙΚΑ

 

20