Σχολικό έτος 2017 - 2018

 

 

Α.Α

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΕΚΠ/ΚΟΥ

ΘΕΣΗ / ΤΜΗΜΑ

e-mail

Blogs

1.

Γιώργος Πούλιος

διευθυντής  

poullios@yahoo.gr  

2.

Όλγα Πηλείδου

Α1

olgapilidou@gmail.com

3.

Θωμάς Σιμόπουλος

Α2

simtom63@gmail.com

4.

Χαρίκλεια Σδρόλια

Β1

haroulasdrolia@gmail.com

 

5.

Μαρία Ιωαννίδου

Β2 marioan911@gmail.com

 

6.

Ελένη Παπακυριάκου 

υποδιευθύντρια -  Γ1

tantamansura@gmail.com

 

7.

Σοφία Καλιγέρη

Γ2

sophiekaligeri@gmail.com

 

8.

Γρηγόρης Σόκολος

Δ1

grigs777@gmail.com

9.

Δημήτρης Κυριαζής

Δ2    

10.

Γιάννης Ξηραδάκης

Ε1

 johnxyr@gmail.com 

11.

Θεοδοσία Καραΐσκου

Ε2

tkarais@sch.gr

12.

Μαρία Παναγιώτου

ΣΤ1  

13.

Μαριάνθη Φρονίμου

ΣΤ2 marfronimou@yahoo.com

14.

Αγγελική Καραμπεροπούλου

ΤΜΗΜΑ ΕΝΤΑΞΗΣ

aggkarab@gmail.com

15.

Ελένη Ντίνου

          ΑΓΓΛΙΚΩΝ

   

16.

Ιορδάνα Τσιώνα

          ΑΓΓΛΙΚΩΝ

 

17.

Παρασκευή Τράκα

           ΓΑΛΛΙΚΩΝ 

 

18.

Ναντίνε - Λουίζε Νιμάντ

                ΓΕΡΜΑΝΙΚΩΝ

19.

Ευθυμία Πισιώτη

        ΜΟΥΣΙΚΗΣ 

efi.tall28@gmail.com

 

20.

Χρήστος Χατζηιωάννου

        Φ. ΑΓΩΓΗΣ

amoliani@gmail.com

 

21.

Ευθαλία Δημητριάδου

        Φ. ΑΓΩΓΗΣ

   

22.

Νικολέτα Μπουντούρη

             ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

boudouri@gmail.com

23.

Στέλλα - Άννα Κολυμένου              ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ    

24.

Φωτεινή Καφίδα

       ΕΙΚΑΣΤΙΚΩΝ

fotinikafida1@gmail.com

25.

Ζωή Τσιπνή

      ΘΕΑΤΡΙΚΗΣ  ΑΓΩΓΗΣ

   

 

Μαριάνθη Φρονίμου    

Θεοδοσία Καραΐσκου    

Μαρία Παναγιώτου

Όλγα Πηλείδου

ΟΛΟΗΜΕΡΟ     

 

Στέλλα Πολίτου

Λειτουργικά υπεράριθμη

Δημ. Σχολείο Κωφών & Βαρήκοων

Συστέγαση 

 

 

 

Αλεξάνδρα  Χριστοδούλου Λειτουργικά υπεράριθμη

Ν/Γ Κωφών & Βαρήκοων

Συστέγαση

   

 

 

 

Σχολικό έτος 2016 - 2017

 

 

 

Α.Α

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΕΚΠ/ΚΟΥ

ΘΕΣΗ / ΤΜΗΜΑ

e-mail

Blogs

1.

Χρήστος Επιδέξιος

διευθυντής  

chrepid@gmail.com

 

2.

Χαρίκλεια Σδρόλια

Α1

haroulasdrolia@gmail.com

3.

Μαρία Ιωαννίδου

Α2

 

 

4.

Όλγα Πηλείδου

Β1

olgapilidou@gmail.com

 

5.

Θωμάς Σιμόπουλος

Β2

simtom63@gmail.com

6.

Γρηγόρης Σόκολος

Γ1

grigs777@gmail.com

 

7.

Δημήτρης Κυριαζής

Γ2    

8.

Γιάννης Ξηραδάκης

Δ1

 johnxyr@gmail.com 

9.

Ελένη Παπακυριάκου 

υποδιευθύντρια - Δ2

tantamansura@gmail.com

 

10.

Θεοδοσία Καραΐσκου

Ε1

tkarais@sch.gr

11.

Μαριάνθη Φρονίμου

Ε2

 

12.

Σοφία Καλιγέρη

ΣΤ1

sophiekaligeri@gmail.com

13.

Μαρία Παναγιώτου

ΣΤ2

 

14.

Αγγελική Καραμπεροπούλου

ΤΜΗΜΑ ΕΝΤΑΞΗΣ

aggkarab@gmail.com

15.

Ελένη Ντίνου

                   ΑΓΓΛΙΚΩΝ

   

16.

Ιορδάνα Τσιώνα

                   ΑΓΓΛΙΚΩΝ

 

17.

Παρασκευή Τράκα

                    ΓΑΛΛΙΚΩΝ 

 

18.

Βασιλική Γλύνη

                    ΓΑΛΛΙΚΩΝ

   

19.

Ναντίνε - Λουίζε Νιμάντ

                    ΓΕΡΜΑΝΙΚΩΝ

20.

Ευθυμία Πισιώτη

                 ΜΟΥΣΙΚΗΣ 

efi.tall28@gmail.com

 

21.

Χρήστος Χατζηιωάννου

                 Φ. ΑΓΩΓΗΣ

amoliani@gmail.com

 

22.

Άντζελα Μελετιάδη

                 Φ. ΑΓΩΓΗΣ

   

23.

Νικολέτα Μπουντούρη

               ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

 

24.

Αποστολία Παγώνη

               ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

 

25.

Φωτεινή Καφίδα

                 ΕΙΚΑΣΤΙΚΩΝ

fotinikafida1@gmail.com

26.

Κυριακή Μπαχτσεβανίδου

              ΘΕΑΤΡΙΚΗΣΑΓΩΓΗΣ

   

 

  ΟΛΟΗΜΕΡΟ     

 

Στέλλα Πολίτου

Λειτουργικά υπεράριθμη

Δημ. Σχολείο Κωφών & Βαρήκοων.

Συστέγαση 

 

 

 

Αλεξάνδρα  Χριστοδούλου Λειτουργικά υπεράριθμη

Ν/Γ Κωφών & Βαρήκοων

Συστέγαση

   

 

 

 

 

Σχολικό έτος 2015 - 2016

 

 

 

Α.Α

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΕΚΠ/ΚΟΥ

ΘΕΣΗ / ΤΜΗΜΑ

e-mail

Blogs

1.

Επιδέξιος Χρήστος

διευθυντής  

chrepid@gmail.com

 

2.

Πηλείδου Όλγα

Α1

olgapilidou@gmail.com

3.

Σιμόπουλος Θωμάς

Α2

simtom63@gmail.com

4.

Ιωαννίδου Μαρία 

Β1

   

5.

Σδρόλια Χαρίκλεια

Β2

haroulasdrolia@gmail.com

6.

Παναγιώτου Μαρία

Γ1

   

7.

Παπακυριάκου  Ελένη

υποδιευθύντρια - Γ2

tantamansura@gmail.com

 

8.

Καραΐσκου Θεοδοσία

Δ1

tkarais@sch.gr

9.

Κυριαζής Δημήτριος

Δ2

   

10.

Καλιγέρη Σοφία

Ε1

sophiekaligeri@gmail.com

11.

Διβράμη Τριανταφυλλιά

Ε2

 

12.

Φρονίμου Μαριάνθη

ΣΤ1

 

13.

Ξηραδάκης Ιωάννης

ΣΤ2

 johnxyr@gmail.com 

14.

Σόκολος Γρηγόριος

ΟΛΟΗΜΕΡΟ

grigs777@gmail.com

15.

Καραμπεροπούλου Αγγελική

ΤΜΗΜΑ ΕΝΤΑΞΗΣ

aggkarab@gmail.com

16.

Ντίνου Ελένη

                   ΑΓΓΛΙΚΩΝ

   

17.

Πλιακώνη Ελένη

                   ΑΓΓΛΙΚΩΝ

elenipk@hotmail.gr

18.

Ζιάγκα Βασιλική

                    ΓΑΛΛΙΚΩΝ 

 

19.

Τσάπη - Σπύρου Ολυμπία

                    ΓΑΛΛΙΚΩΝ

   

20.

Μακρή Ειρήνη

                    ΓΕΡΜΑΝΙΚΩΝ

21.

Πισιώτη Ευθυμία

                 ΜΟΥΣΙΚΗΣ 

efi.tall28@gmail.com

 

22.

Χατζηιωάννου Χρήστος

                 Φ. ΑΓΩΓΗΣ

amoliani@gmail.com

 

23.

Μελετιάδη Άντζελα

                 Φ. ΑΓΩΓΗΣ

   

24.

Βρυώνης Άγγελος

                 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

agvrionis@gmail.com

25.

Καφίδα Φωτεινή

                  ΕΙΚΑΣΤΙΚΩΝ

fotinikafida1@gmail.com

 

26.

Μπούγα Περσεφόνη

           ΘΕΑΤΡΙΚΗΣ  ΑΓΩΓΗΣ

   

 

Πολίτου Στυλιανή

Λειτουργικά υπεράριθμη

Δημ. Σχολείο Κωφών & Βαρήκοων.

Συστέγαση 

 

 

 

Χριστοδούλου Αλεξάνδρα Λειτουργικά υπεράριθμη

Ν/Γ Κωφών & Βαρήκοων

Συστέγαση

   

 

 

 

 

Σχολικό έτος 2014 - 2015

 

 

 
Α.Α ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΕΚΠ/ΚΟΥ ΘΕΣΗ / ΤΜΗΜΑ e-mail Blogs
1.   Χατζηγιάννης  Ιωάννης

( διευθυντής )

ghatzi7@gmail.com  
2. Ιωαννίδου Μαρία 

Α1

3. Σδρόλια Χαρίκλεια Α2  
4. Παναγιώτου Μαρία Β1  
5. Σιμόπουλος Θωμάς Β2 simtom63@gmail.com
6. Γκουντέλιας Τρύφων Γ1

tryfongou@gmail.com

    

7. Κυριαζής Δημήτριος Γ2
8. Σόκολος Γρηγόριος Δ1    
9. Παπακυριάκου  Ελένη ( υποδιευθύντρια ) Δ2 tantamansura@gmail.com 
10. Φρονίμου Μαριάνθη Ε1
11. Ξηραδάκης Ιωάννης Ε2
12. Επιδέξιος Χρήστος ΣΤ1 chrepid@gmail.com
13. Καλιγέρη Σοφία ΣΤ2 sophiekaligeri@gmail.com  
14. Μίγα Μελπομένη ΟΛΟΗΜΕΡΟ
15. Χατζηιωάννου Χρήστος   Φ. ΑΓΩΓΗΣ
16. Ζαχαροπούλου Αικατερίνη  Φ. ΑΓΩΓΗΣ 
17. Ντίνου Ελένη   ΑΓΓΛΙΚΩΝ
18. Μιχαλάκη Ειρήνη  ΑΓΓΛΙΚΩΝ    
19. Πισιώτη Ευθυμία  ΜΟΥΣΙΚΗΣ
20. Ζαβερδινού Λουΐζα  ΓΑΛΛΙΚΩΝ    
21. Σερέτη Ανδρομάχη

  ΓΕΡΜΑΝΙΚΩΝ

   
22. Σολδάτος Νικόλαος ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ    
23. Καφίδα Φωτεινή ΕΙΚΑΣΤΙΚΩΝ  fotinikafida1@gmail.com
24.  Κώστογλου Μαγδαληνή  ΘΕΑΤΡΙΚΗΣ  ΑΓΩΓΗΣ    
25. Καραμπεροπούλου Αγγελική   ΤΜΗΜΑ ΕΝΤΑΞΗΣ aggkarab@gmail.com
 

Πολίτου Στυλιανή

Λειτουργικά υπεράριθμη

Δημ. Σχολείο Κωφών & Βαρήκοων.

Συστέγαση 

   
  Χριστοδούλου Αλεξάνδρα Λειτουργικά υπεράριθμη

Ν/Γ Κωφών & Βαρήκοων

Συστέγαση