Α΄  τάξη - Γλώσσα

 

 

Πρόγραμμα Γλώσσας  Α΄ μέρος

 

     Οι εποχές  

  Ο ιπποπόταμος και το σκιουράκι.

 

  Ο Χρήστος ο ιπποπόταμος.

 

 

Μύθι - μύθι παραμύθι! 

 

  Α΄ τάξη -

 Μαθηματικά

 

Τακτικοί αριθμοί

 

Από το 0 ως το 50

 

Προσθέσεις

 

Πρόγραμμα Μαθηματικών Α΄ τεύχος

 

  Β΄ τάξη - Γλώσσα

6 επαναληπτικές ασκήσεις

Ο κύκλος του νερού σε ppt.

Κυκλοφοριακή αγωγή σε ppt. 

Κυκλοφοριακή αγωγή - ασκήσεις 

Κυκλοφοριακή αγωγή - Τι έμαθες.

Τα φυτά σε ppt.

Τα φυτά - ασκήσεις

Φυτά και μυθολογία

   Γράφω κόμικς

  Από διάλογο σε κείμενο.

 

    τάξη  Μαθηματικά

 

Επαναληπτικό

2ης ενότητας.

 

Επαναληπτικό

3ης ενότητας.

 

 

    τάξη 

Μελέτη Περιβάλλοντος

 

Project για τα φυτά

 

 

Εργασία για τα ζώα.

 

   Γ΄ τάξη  Μαθηματικά

Πρόσθεση - Αφαίρεση

Πολ/σμός - Διαίρεση

   Γ΄ τάξη - Πειράματα

Το ηφαίστειο.

Περνάει το αυγό;

Πιάσε το κέρμα .

   Δ΄ τάξη          Γεωγραφία Ελλάδας

Θράκη

Θράκη

Μακεδονία

Μακεδονία

Ήπειρος

Ήπειρος

 Πελοπόννησος

Πελοπόννησος

Θεσσαλία

Θεσσαλία

Στερεά Ελλάδα

Στερεά Ελλάδα

Κρήτη

Κρήτη

νησιά Αιγαίου

νησιά Αιγαίου

νησιά Ιονίου

νησιά Ιονίου

Ε΄ τάξη - Γεωγραφία

Ταξιδεύοντας στην  Ασία

Ταξιδεύοντας στην Αφρική

Ταξιδεύοντας στην Ευρώπη

Ταξιδεύοντας στην Αμερική

 

 Ε΄ τάξη - Ιστορία

Από το Διοκλητιανό ως τον Ιουστινιανό

Βυζάντιο και γειτονικοί λαοί

Το Βυζάντιο παρακμάζει

Ε΄ τάξη - Μαθηματικά

Κλάσματα και μεικτοί

ΣΤ΄ τάξη - Γλώσσα

Το  ρήμα

Οι χρόνοι του ρήματος

Οι εγκλίσεις του ρήματος

Βοηθητικά ρήματα

ΣΤ΄ τάξη-  Μαθηματικά

Εξισώσεις

Μετατροπές μονάδων

 Κλίμακα  - Κατασκευή γωνιών

Επαναληπτικές ασκήσεις

Γεωμετρία

ΣΤ΄ τάξη - Φυσικά

1η άσκηση -  Το άτομο 

2η άσκηση-  Θερμότητα

3η  άσκηση -  Γενική επανάληψη

4η άσκηση -  Ατμοσφ. φαινόμενα

5η Γενική επαναληπτική άσκηση  

6η επαναληπτική άσκηση

7η  άσκηση -Πυρηνική ενέργεια

Θερμότητα - μέρος 1ο  

Θερμότητα - μέρος 3ο

Ατμοσφαιρικά φαινόμενα -μέρος1ο

ΣΤ΄ τάξη - Γεωγραφία

1η επαναληπτική άσκηση

2η επαναληπτική άσκηση

3η επαναληπτική άσκηση

4η επαναληπτική άσκηση

ΣΤ΄ τάξη -  Ιστορία

1η επαν. άσκηση (εισαγωγή)

2η επαν. άσκηση  (από μάθημα 4-8)

3η επαν. άσκηση  (από μάθημα 9-11)

4η επαν. άσκηση (από μάθημα 12-15)

5η επαν. άσκηση (από μάθημα 1-16)

6η επαν. άσκηση (από μάθημα 17-19)

7η επαν. άσκηση (από μάθημα 17-28)

8η επαν. άσκηση (από μάθημα 29-35)

9η επαν. άσκηση (από μάθημα 36-40)

10η επαν. άσκηση (από μάθημα 17-28)