Α΄ τάξη                 Οι εποχές ---- Ο ιπποπόταμος και το σκιουράκι. -----  Μύθι - μύθι παραμύθι! ----   Ο Χρήστος ο ιπποπόταμος. ---- Τακτικοί αριθμοί  ------  Από το 0 ως το 50  ------   Προσθέσεις ----- πρόγραμμα Μαθηματικών                        

   

    B΄ τάξη                6 επαναληπτικές ασκήσεις   ----    Ο κύκλος του νερού σε ppt.  ----- Κυκλοφοριακή αγωγή σε ppt.   ------ Κυκλοφοριακή αγωγή - ασκήσεις   ----- Κυκλοφοριακή αγωγή - Τι έμαθες. ------ Τα φυτά σε ppt. ------ Τα φυτά - ασκήσεις  -----  Φυτά και μυθολογία   ------ 

 

                                Γράφω κόμικς      ------    Από διάλογο σε κείμενο.  -----    Επαναληπτικό 2ης ενότητας. -----     Επαναληπτικό 3ης ενότητας.

 

   Γ΄ τάξη                 Project για τα φυτά  -----  Εργασία για τα ζώα.  -----  Πρόσθεση - Αφαίρεση ------ Πολ/σμός - Διαίρεση  ------- Το ηφαίστειο.  ----- Περνάει το αυγό;  ------  Πιάσε το κέρμα .

 

 

   Δ΄ τάξη                 Θράκη  ----  Θράκη ----- Μακεδονία   ----- Μακεδονία ---  Ήπειρος  ----  Ήπειρος ----- Πελοπόννησος  ---- Πελοπόννησος  ---- Θεσσαλία  ---- Θεσσαλία ------    Στερεά Ελλάδα   ------  Στερεά Ελλάδα  ----- Κρήτη  -----  Κρήτη  ----- νησιά

 

                                Αιγαίου    ----  νησιά Αιγαίου  ----- νησιά Ιονίου -----  νησιά Ιονίου

 

  Ε΄ τάξη                 Ταξιδεύοντας στην  Ασία  -------  Ταξιδεύοντας στην Αφρική   ------- Ταξιδεύοντας στην Ευρώπη  -------Ταξιδεύοντας στην Αμερική  ------ Από το Διοκλητιανό ως τον Ιουστινιανό  ---- Βυζάντιο και γειτονικοί λαοί ------  Το Βυζάντιο παρακμάζει  -----  Κλάσματα και μεικτοί

 

  ΣΤ΄ τάξη               Το  ρήμα   ------  Οι χρόνοι του ρήματος  ------ Οι εγκλίσεις του ρήματος  -----  Βοηθητικά ρήματαΕξισώσεις   ----- Μετατροπές μονάδων  ------   Κλίμακα  - Κατασκευή γωνιών   ------- Επαναληπτικές ασκήσεις  ------- Γεωμετρί1η άσκηση -  Το άτομο   ------ 2η άσκηση-  

                              Θερμότητα ----- 3η  άσκηση -  Γενική επανάληψη ------ 4η άσκηση -  Ατμοσφ. φαινόμενα  ------ 5η Γενική επαναληπτική άσκηση    ------ 6η επαναληπτική άσκηση ------ 7η  άσκηση -Πυρηνική ενέργεια   ---- Θερμότητα - μέρος 1ο  ------  Θερμότητα - μέρος 3ο   

                              Ατμοσφαιρικά φαινόμενα -μέρος1ο  ------  1η επαναληπτική άσκηση  ----- 2η επαναληπτική άσκηση  ------- 3η επαναληπτική άσκηση  ------- 4η επαναληπτική άσκηση1η επαν. άσκηση (εισαγωγή)  ----- 2η επαν. άσκηση  (από μάθημα 4-8)   ----- 3η επαν. άσκηση  (από  

                              μάθημα 9-11) ------- n4η επαν. άσκηση (από μάθημα 12-15) ------ 5η επαν. άσκηση (από μάθημα 1-16) -----  6η επαν. άσκηση (από μάθημα 17-19) ------7η επαν. άσκηση (από μάθημα 17-28)  ------  8η επαν. άσκηση (από μάθημα 29-35) ----  9η επαν. άσκηση (από

                             μάθημα 36-40) ------- 10η επαν. άσκηση (από μάθημα 17-